Intencje 26 września – 2 października 2022 r.

PONIEDZIAŁEK- 26 IX

700 + za dusze cierpiące w czyśćcu 730 + Jan, Regina ++ GŁUPIEC, Bibianna HONIG

1800 + Kazimierz, Maria ++ WERNER

1800 + Rafał GĄSIOROWSKI (od sąsiadów z bloku ul. Kaniowczyków 3A)

1800 + Janina RYBAK (greg. 26)

WTOREK – 27 IX

700 + Stanisława, Antoni ++ TOMASZEWSCY 730 O Boże bł. dla Izy w 28 r. urodzin

1800 + Barbara KOZAK (od kol. i koleż. z Arsu Puławy)

1800 + Janina RYBAK (greg. 27)

1800 W Intencji członków Anonimowych Alkoholików

1800 + Maria WERNER

ŚRODA – 28 IX

700 + Janina RYBAK (greg. 28) 730 + Stanisława, Jan ++ ANZORGA, PELIKANTÓW

1800 + Wacław SZUMNY (im.)

1800 + Henryk, Edward, Maria, Janina ++ SADURSKICH

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • Helena, Roman, Mieczysław ++ CZECHOWSCY, Maria, Stanisław ++ KRZYŻANOWSY, Dariusz DENKIEWICZ • Wacław HENNEL (im., 7r.) ++ zmarłych z rodziny • Alina CIOTUCHA, Józef WCISŁEK

CZWARTEK- 29 IX

700 O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny KOZAKÓW i CZARNACKICH 730 W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

1800 + Janina RYBAK (greg. 29)

1800 + Janina, Tadeusz ++ KALETÓW, CHABIORÓW

PIĄTEK – 30 IX

700 + Urszula KAMIŃSKA (1r.) 730 + Stanisław JAMUŁA ++ JAMUŁÓW, CHĘCIÓW, CHABROSÓW

1800 + Janina RYBAK (greg. 30)

1800 + Wacław SEREDYN ++ SEREDYNÓW, WOJCIECHOWSKICH

1800 + Alicja ENGLERT (od pracowników Spół. Mieszkaniowej – Południe)

SOBOTA – 1 X

700 W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 730 Wynagradzająca MB za zniewagi i bluźnierstwa, grzechy popełnione przeciw Jej Niepokalanemu Sercu, oraz o pokój na świecie. (od. Kółek Różańcowych)

1800 + Wiesław SOWA (od Joanny i Kazimierza Ziaja)

1800 O Boże bł. i łaski dla mieszkańców ul. Chmielowskiego, Południowej, Środkowej, Krótkiej, Okrzei, Poprzecznej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 X

700 + Maria (25r.), Stefan (30r.), Andrzej Artur ++ MAKAREWICZ

900 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 1)

900 + Jan (7r.) 1030 Dziękczynno – błagalna za Wojtka z okazji 6 r. ur. i Małgosi z okazji 3 r. ur. 1030 Dziękczynno – błagalna z ok. 65 r. urodzin Jerzego o Boże bł. i łaski

1200 ZA PARAFIAN

1200 Dziękczynno – błagalna za Helenę i Ryszarda z ok. 50 r. ślubu o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego, opiekę św. Brata Alberta i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny

1600 W intencji członków Koła Żywego Różańca

1800 + Teresa Kamińska (im.)