Intencje 17 – 23 października 2022 r.

PONIEDZIAŁEK – 17 X

700 O łaski potrzebne do zbawienia dla Małgorzaty i jej bliskich i radość wieczną dla zmarłych 730 + Honorata, Bolesław ++ CZOPEK

1800 + Teresa JEŻYNA (od koleżanek z DH Powiśle)

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 16)

WTOREK – 18 X

700 730 + Teresa JEŻYNA (3 m-c), Mieczysław

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 17)

1800 Dziękczynno-błagalna za Ojca Rydzyka, radio Maryja, Telewizje Trwam z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieł przy nich powstałych.

ŚRODA – 19 X

700 + Adrian KAMIŃSKI (1r.), Paweł KUŚNIEREK 730 + Krystyna KOSTYRA (od ucz. pog.)

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 18)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • + Krystyna DUDZIŃSKA (od ucz. pog.) • + Krystyna GEMBAL (30r.) ++ GEMBALÓW • + Maria WERNER (od ucz. pog.)

CZWARTEK- 20 X

700 730 + Józef KRAWCZAK (15r.) ++ KRAWCZAKÓW

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 19)

1800 + Jadwiga NOWACZEK

PIĄTEK – 21 X

700 730

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 20)

1800 + Władysław DASZCZYK (34r.), Leokadia (38r.) ++ DASZCZYKÓW

1800 + Irena GORZKOWSKA (5r.)

SOBOTA – 22 X

700 + Helena STRZAŁKOWSKA 730

1800 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 21)

1800 + Andrzej KOBYLSKI (1r.)

1800 + Rafał GĄSIOROWSKI (od rodz. KUTYŁÓW)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 X

700 Dziękczynna za wysłuchanie próśb, z prośbą o dalszą opiekę

900 + Edward MOSZYŃSKI (greg. 22)

900 + Wanda NIEMIEC (12r.) 1030 + Elżbieta LUBASZEWSKA (24r.) 1030 + Adam GIBUŁA (3r.)

1200 ZA PARAFIAN

1200 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Barbary i Edwarda w 50 r. ślubu

1600 + Wacław SZUMNY

1800 + Lucyna, Feliks JĘDRZEJEWSCY ++ JĘDRZEJEWSKICH, WALCZYKOWSKICH