OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2022 r.

 1. Jutro kończy się październik, miesiąc w szczególny sposób poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie dziękujemy osobom z poszczególnych grup duszpasterskich, które przewodniczyły modlitwie. Bóg zapłać!
 2. We wtorek – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i 18:00.
 3. W środę – 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.
 4. Porządek nabożeństw na puławskich cmentarzach: przy ul. Piaskowej – 1 listopada  Msza św. o godz. 11:00 i 2 listopada o godz. 11:00, Różaniec o godz. 10:15, przy ul. Budowlanych /komunalny/ – 1 listopada Msza św. o godz. 11:00 i 2 listopada o godz. 11:00 . Na cmentarzu we Włostowicach  -1 listopada Msza św. o godz. 12:00.
 5. Od 1 listopada do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata  (20.XI) w naszym kościele  codziennie o godz. 17:30 będzie odmawiany Różaniec za zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone w przedsionku kościoła. Wypełnione kartki wraz z ewentualnymi ofiarami wkładajmy do skrzynki z napisem „WYPOMINKI”, która znajduje się na stoliku za ławkami. Nie wrzucajmy kartek wypominkowych na tacę.
 6. W dniach od 1 – 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem jest bycie w stanie Łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie cmentarza z modlitwą za zmarłych oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do złożenia tego najpiękniejszego i najbardziej pomocnego daru dla naszych zmarłych.
 7. W tym tygodniu: I Czwartek Miesiąca – Msza św. o godz. 18:00, a po niej Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I Piątek miesiąca odwiedzimy osoby chore i starsze w naszej parafii od godz. 9:00. Spowiedź od godz. 16:30. Po Mszy św. o godz. 18:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  I Sobota miesiąca – Msza św.o godz. 7:30, a po Mszy św. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
 8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w najbliższy piątek po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele.
 9. Za tydzień I Niedziela miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do 16:00, a po Mszy św. o godz. 16:00 zmiana Tajemnic Różańcowych.
 10. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki na potrzeby naszej parafii.
 11. 6 listopada – w przyszłą  niedzielę zostanie wręczony tytuł Honorowego Obywatela Miasta Puławy Ks. Antoniemu Czyżewskiemu długoletniemu proboszczowi Parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 10:00 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Puławach /Garnizon/.
 12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
 13. W tym roku dobiega końca 5 – letnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. Zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika wybory do nowej Rady odbędą się 4 grudnia. Od jutra do 26 listopada prosimy zgłaszać kandydatów na członków Rady. Nazwiska Kandydatów wraz z podaniem adresu zamieszkania piszemy na kartce, którą składamy do skrzynki z napisem „WYBORY”, która będzie umieszczona przy stojaku z prasą katolicką, lub przynosimy do kancelarii parafialnej. Przypominamy, że kandydatami mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej. Szczegółowe wskazania dotyczące wyborów do Rad Duszpasterskich oraz ich terminarz znajduje się na tablicy ogłoszeń.