Intencje 2 – 8 stycznia 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 2 I

700 + Stanisław Banaś (greg. 2) 730 + Andrzej Misiurek (1r.)

1800 + Leokadia Moskal (od koleż. Marii)

WTOREK – 3 I

700 + Stanisław Banaś (greg.3) 730

1800 + Bronisława(ę), Ludwik, Józef ++ Paklikowskich, Rymkiewiczów, Alina, Ireneusz, Andrzej ++ Kowalczyków, Sławomir Górniak

ŚRODA –4 I

700 + Andrzej Świtalski (6r.) 730 + Stanisław Banaś (greg.4)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • Antoni Zygadło (1r.) • Tadeusz Lejmanowicz (6r.) + Lejmanowiczów, Czałków

CZWARTEK- 5 I

700 + Stanisław Banaś (greg.5)

700 Dziękczynno-błagalna za kapłanów pracujących w naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (od K-R męskich) 730 + Artur Marciniak (od ucz. pog.)

1800 + Aniela (23r.), Jan, Krzysztof, Zbigniew ++ Lesisz

PIĄTEK – Objawienie Pańskie – 6 XII

700 + Bogdan, Helena, Władysław ++ Szymańskich, Kusyków

900 + Stanisław Banaś (greg.6)

900 + Teresa (16r.), Henryk (5r.) ++ Kuźniak

900 + Marian Malik ((14r.), Agata (4r.), Helena, Antoni ++ Górniak 1030 + Stefania(ę), Józef ++ Pękala, Anna Kosak 1030 + Tadeusz (21r.) ++ Twarowskich, Dominik, Helena ++ Pawłowskich 1030 Dziękczynna za Michała z ok. 20 r. ur. z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny

1200 Za parafian

1600 Aby dzięki posłudze misjonarzy Dobra Nowina o Narodzeniu Syna Bożego dotarła do ludów w najdalszych zakątkach świata

1800 + Marek Zjawiony (26r.), Aleksandra(ę), Stanisław ++ Duliaszów, Stankiewiczów, Zjawionych

SOBOTA – 7 I

700 + Stanisław Banaś (greg.7)

700 + Andrzej Burek (od żony i dzieci, od rodziny Wojnickich z Orkusza) 730 Wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i o pokój na świecie

1800 + Michał Placek (11r.) (od chrzestnicy z mężem)

1800 + Wiktor, Helena, Tomasz, Czesław ++ Próchniak

1800 + Irena Zdun (2r.), Zbigniew Zdun (17r.) ++ Zdunów, Jankowskich, Kruków

NIEDZIELA – 8 I

700 + Tadeusz Nita (13r.)

900 + Barbara Skalska (15r.)

900 + Stanisław Banaś (greg.8)

900 Dziękczynna za Łukasza z okazji 30 rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł. opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny 1030 + Krzysztof, Jan, Dariusz, Kazimierz, Filip, Katarzyna ++ Grelów 1030 + Mieczysława(ę) Czarnobil (3r.)

1200 Za Parafian

1600 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Julii z okazji 18 rocz. urodzin

1800 + Stanisław (50r.), Marianna (3r.) ++ Wiejak