Intencje 23 – 29 stycznia 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 23 I

700 + Stanisław Banaś (greg. 23) 730 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Anny i Agnieszki z racji urodzin oraz za dziadków i babcie z rodziny

1800 + Leokadia Moskal (od rodz. Jakubów z Aleksandrowa)

WTOREK – 24 I

700 + Stanisław Banaś (greg. 24) 730 + Wacław Seredyn ++ Wojciechowskich, Seredynów

1800 W intencji członków AA

ŚRODA – 25 I

700 + Kazimiera(ę) Szczepańska (od ucz. pog.) 730 + Stanisław Banaś (greg. 25)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • + Anna Kozieł

CZWARTEK – 26 I

700 + Stanisław Banaś (greg. 26) 730 + Elżbieta Pakuła (od Bożeny z rodz. Bernat, Misiatowicz, Władyka

1800 + Damian Dziuba(15r.), Ryszard Dziuba (7r.) ++ Dąbrowskich, Kacprzak, Pietruszka

PIĄTEK – 27 XII

700 + Stanisław Banaś (greg. 20) 730 + Teresa Adamczyk (od sąsiadów)

1800 + Stanisława(ę), Solecka, Franciszek, Witold ++ Soleckich, Kulikowskich, Miłoszów

SOBOTA – 28 I

700 + Stanisław Banaś (greg. 28) 730 + Elżbieta Pakuła (od ucz. pog.)

1800 + Tadeusz Grzelak (4r.) ++ Skwarków

1800 + Helena (23r.) ++ Trybułów

1800 + Edward, Janina, Józef, Marian ++ Kula, Ewa Miturska (12r.)

NIEDZIELA – 29 I

700 + Bronisława(ę), Zbigniew

900 + Marian Kula (5r.)

900 + Stanisław Banaś (greg. 29)

900 Dz.- bł. z ok. 16 r. urodzin Jakuba 1030 + Kazimiera(ę) 11r.), Stanisław, Czesław, Anna ++ Kowalskich, Krzysiaków, Mazurków 1030 + Zuzanna Lipska (2r.), Zbigniew Lipski (2r.), Lucjan Kalata (25r.)

1200 Za Parafian

1200 Dz. – bł. w intencji Nadii z ok. 11 r. urodzin i za śp. + Józefa Stawinogę

1600 + Magdalena Sułek (9r.)

1800 + Wacław (16r.), Mieczysława(ę) ++ Szczygieł