Intencje 30 stycznia – 5 lutego 2023 r.

PONIEDZIAŁEK- 30 I

700 + Stanisław BANAŚ (greg. 30) 730 + Bogusław ++ z rodz. (od LM)

1800 + Marcin ZAPART (od miesz. bloku)

WTOREK – 31 I

700 O Boże bł. i łaskę jedności w rodzinie. 730 + Andrzej KAPŁON(6 r. śm.), Antoni, Krystyna, Tadeusz, Halina ++ KAPŁON, ISKRA

1800 + Grażyna BIERNACKA (11 r. śm.), Piotr (33 r. śm.), Teresa (38 r. śm.), Maria (29 r. śm.) ++ BIERNACKICH.

ŚRODA- 01 I

700 + Marianna WAGNER (od kolegów z pracy Mariusza.) 730 + Dziękczynno- błagalna za Tomasza (ur.)

1800 + Janina JASKULSKA (od pracowników ZSO nr 1 KEN w Puławach)

1800 + Jozef SYKUT (gr. 1)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • + Jan i Stanisława BIEŃCZAK, Bronisława i Władysław KULIK, Piotr, Marianna, Krystyna BIEŃCZAK

CZWARTEK- 02 II

700 + Władysława NOGALSKA (16 r. śm.) ++ NOGALSKICH

900 + Marianna, Józef, Stanisław, Wiktoria ++ BANASIOW, DRACHALÓW, DUCKICH

1600 + Jozef SYKUT (gr. 2)

1800 + Jrena, Józef++ KOZÓW i KISIELÓW

1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. ( K-R MĘSKIE)

PIĄTEK- 03 II

700+ Henryka(k.),Tadeusz, Marianna, Eugenia, Anna, Mirosław, Józef, Irena ++ BŁASZCZAKÓW, SUTKOWSKICH, KARLOWICZOW. 730+ Elżbieta PAKUŁA (od brata Jana z żoną i rodz.Skotowczak)

1800 Za wszystkie osoby konsekrowane, aby ich posługa przyczyniła się do poznawania Ewangelii i wzrostu wiary (of. Kółka Różańcowe)

1800 + Jozef SYKUT (gr. 3)

1800 + Krzysztof LAZAR (od koleżanek z pracy mamy)

SOBOTA- 04 III

700 + Jozef SYKUT (gr. 4) 730 Wynagradzająca MB za grzechy przeciw jej Niepokalanemu Poczęciu i o pokój na świecie. (of. Kółka Różańcowe)

1800 + Janina MELSKA (7 r. śm.) ++ z rodzi.

1800 + Andrzej BUREK (szwagierki Ireny z Andrychowa)

1800 + Maria KUZIOŁA (2 r. śm.), Stanisław KUZIOŁA (3 r. śm.)

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 II

700 + Teresa ADAMCZYK (od ucz. pog.)

900 + Wiktor PRUCHNIAK(16 r. śm.)

900 + Jozef SYKUT (gr. 5)

900 + Sylwester WIKTOROWSKI (3 r. śm.) 1030 + Jacek CHOJNOWSKI (26 r. śm.) 1030 + Grzegorz SZLĘDAK vel RYBAK (10 r. śm), Bożena CHOJNACKA (25 r. śm.), Wiesław CHOJNACKI (4 r. śm.)

1200 ZA PARAFIAN

1600 O przemianę serc i nawrócenie dla osób, które wprowadzają zamęt, niepokój i wojny na świecie. (of. Kółka Różańcowe)

1800 Dziękczynna w intencji pielgrzymów świata ludzi pracy do Częstochowy.