Intencje 27 lutego – 5 marca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 II

700 + Józef SYKUT (greg. 27) 730 + Jan BORUCH (16r.)

1800 + Anna PADUCH (31r.)

1800 + Anna JERUZAL (od sąsiadów z bloku Sienkiewicza 17)

1800 + Artur MARCINIAK (od chrzestnej Renaty i rodz. Jackowskich)

WTOREK – 28 II

700 + Józef SYKUT (greg. 28) 730 + Roman KASIBORSKI (im.)

1800 + Eugeniusz ++ ZAMOJSKICH, ANTONIAKÓW

1800 + Stefan MILLER (1r.)

ŚRODA – 1 III

700 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Romana z racji 50 r. urodzin 730 Dz. – bł. za Albinę DULUK z racji 94. r. urodzin

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 1)

1800 + Józef SYKUT (greg. 29)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • + Helena MADEJ (im.) • + Helena (18r.), Zenon (13r.) ++ NOWAK • + Helena, Roman, Mieczysław ++ SZCZECHOWSCY (r.), Maria, Stanisław ++ KRZYŻANOWSCY, Dariusz DENKIEWICZ • + Anna KOZIOŁ • + Rafał DŁUŻNIEWSKI (3r.) • + Józef KMIECIK (1r.), Teresa KMIECIK (12r.)

CZWARTEK – 2 III

700 + Krzysztof LAZARA (od Jadwigi Jastrzębskiej) 730 + Danuta (1r.), Marian, Marek ++ GOŁĘBIOWSCY

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 2)

1800 + Józef SYKUT (greg. 30)

1800 Dziękczynno-błagalna za kapłanów pracujących w naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (od K-R męskich)

PIĄTEK – 3 III

700 + Andrzej (4r.), Bronisława(ę), Aleksander 730 + Zofia GAWROŃSKA (od ucz. pog.)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 3)

1800 + Henryka (ę) MURAT (14r.)

1800 Aby wszystkie poczęte dzieci mogły narodzić się i być radością dla swoich rodziców (od K – R żeńskich)

SOBOTA – 4 III

700 + Kazimierz (im.) 730 Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi i o pokój na świecie (od K – R żeńskich)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 4)

1800 + Jan (3r.), Helena, Stanisław ++ SZARUGÓW, KWITÓW

1800 O zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. patrona oraz o dobre wybory życiowe dla Mateusza z racji 18 r. urodzin (od matki chrzestnej)

NIEDZIELA – 5 III

700 + Józefa(ę)

900 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Agnieszki i Pawła w 20 r. ślubu

900 + Kamil, Janusz ++ GAŃSCY, Henryk KOZIEŁ

900 + Władysław MITURA ++ MITURÓW, JURKOWSKICH 1030 + Bogusław KWIATKOWSKI (11r.) 1030 O Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Kingi z racji 25 r. urodzin

1200 Za Parafian

1200 + Wacław SZUMNY (2r.)

1600 Za wszystkich parafian o głębokie przeżycie czasu rekolekcji i udział w nabożeństwach Wielkiego Postu oraz pojednanie i miłość w naszych rodzinach (od K – R żeńskich)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 5)