Intencje 6 – 12 marca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 6 III

700 + Iwona (22r.), Ryszard, Zbigniew 730 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., dla Kazimiery GAWRYLAK oraz o potrzebne łaski dla dzieci: córki Grażyny JACYNY, syna Bogdana GAWRYLAKA i jego żony Marii oraz wszystkich wnuków i prawnuków

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 6)

1800 + Leokadia MOSKAL (od Anny Szpak z rodziną)

1800 + Anna JERUZAL (od sąsiadów z bloku 17 ul. Sienkiewicza)

WTOREK – 7 II

700 + Kazimierz RYBAK (

100 ur., im.), Janina RYBAK 730 + Teresa GOLIK (od ucz. pog.)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 7)

1800 + Krzysztof LAZAR (od Krystyny Murat)

ŚRODA – 8 III

700 + Stanisława(ę) SOLECKA ++ SOLECKICH, LEWTAKÓW 730 + Elżbieta MACIEJEWSKA (od wspólnoty mieszkańców ul. Sieroszewskiego 12)

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 8)

1800 + Czesława(ę) BUDA (6r.)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • + Róża ŚNIADECKA ++ ŚNIADECKICH, SURDACKICH, KĘPÓW

CZWARTEK – 9 III

700 O Zdrowie dla Doroty oraz kobiet z rodziny 730 + Stanisław MOLĘDA (od mieszkańców z bloku Kościuszki 14)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 9)

1800 + Janina (15r.) ++ GIZIŃSKICH, GIZÓW

1800 + Anna JERUZAL (od sąsiadów z ul. Sienkiewicza 17)

PIĄTEK – 10 III

700 + Klemens, Wiera, Zofia ++ CZAPLÓW, WIĘCKIEWICZÓW 730 O łaskę nawrócenia dla Mateusza w 23 r. urodzin

1800 + Grzegorz GRZELAK (14 r.)

1800 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 10)

1800 + Wacław SZUMNY (ur.)

SOBOTA – 11 III

700 + Janina TUŹNIK (od ucz. pog.) 730 + Stanisław MOLENDA (od sąsiadów)

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 11)

1800 + Andrzej BUREK (od Ewy z rodziną)

1800 + Krzysztof FUTERA (9r.)

NIEDZIELA – 12 III

700 + Jan, Józefa(ę) ++ NOGALSCY

900 + Zbigniew (22r.), Czesław (22r.)

900 O Boże bł. dla Marcina LIPSKIEGO w 45 r. urodzin

900 + Kazimierz RYCHLICZEK (im.) 1030 + Jan, Helena ++ RODZIK 1030 + Alfons WDOWIAK

1200 Za Parafian

1200 Dz. – bł. z ok. 14 r. urodzin Zofii PAWŁOWSKIEJ

1600 + Antoni ZYGADŁO ( greg. 12)

1800 + Marianna (8r.), Józef (20r.) ++ BĄCIKÓW, TROKOWICZÓW