Intencje 27 marca – 2 kwietnia 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 III

700 O nawrócenie grzeszników 730 Przebłagalna za grzechy rodziny

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 27)

1800 + Adrian DUDEK (3r.)

1800 + Henryka(a), Andrzej TUROWSCY ++ TUROWSKICH, WÓJCIKÓW

WTOREK – 28 II

700 O Boże bł., dojrzałą wiarę, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego w rocznicę urodzin Macieja 730 + Genowefa KARMIŃSKA, Agnieszka, Adolf

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 28)

1800 W intencji członków AA

ŚRODA – 29 III

700 + Mieczysław LISOWSKI (od m. bloku Reymonta 3) 730 + Jan Bogusław KOZAK (od kolegów z MEZAP-u)

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 29)

1800 + Jolanta NOWAK (1r.)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia • Jadwiga, Stanisław GRZYWACZÓW

CZWARTEK – 30 III

700 730 + Sławomir (6m-c), Stanisław SZYPULSKI (28r.)

1800 + Antoni ZYGADŁO (greg. 30 ost.)

1800 + Za zmarłych rodziców i Edwarda ŚLIWĘ

1800 + Jacek KOSMALA (1r.), Urszula, Ryszard, Dariusz z rodziny KOSMALÓW, Barbara, Tadeusz RABE

PIĄTEK – 31 III

700 + Aleksander MODRZEWSKI (53r.), Feliksa(ę) Modrzewska (31r.) 730 + Zofia DUBIN (od ucz. pog.)

1800 + Natalia SZCZECHOWSKA (1greg.)

1800 + Julianna, Stanisław ROKITA

1800 + Eugeniusz (2r.)

SOBOTA – 1 IV

700 + Teresa (2r.), Helena, Stanisław, Henryk ++ WIRASZKÓW 730 Wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i o pokój na świecie (KŻR)

1800 + Natalia SZCZECHOWSKA (2greg.)

1800 + Andrzej BUREK (od brata Adama i bratanicy Joli z rodziną)

1800 + Józef, Henryka(ę) ++ GRAL

NIEDZIELA – 2 IV – Niedziela Palmowa

700 + Natalia SZCZECHOWSKA (3greg.)

900 + O Boże bł. dla Nadii z ok. 16 r. urodzin 1030 + Zygmunt KOPEĆ (7r.)

1200 Za Parafian

1600 Dziękując Bogu za wielkiego papieża św. Jana Pawła II, prosimy o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla osób, które go oczerniają i niszczą jego autorytet w naszym kraju (KŻR)

1800 + Jan GRELA (13r.), Dariusz, Krzysztof, Aniela, Jan, Hanna