Intencje 17 – 23 lipca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – 17 VII   

700  + Henryk CĄKAŁA (od rodz. Cąkałów)
730  
+ Waldemar KAMOLA (greg. 17) 

1800  + Ferdynand TOMASIŃSKI (27r.) ++ TOMASIŃSKICH

1800  + Jan KOŁODZIEJ (3r.)
                         

            WTOREK – 18 VII  

700      Dz. – bł. w podziękowaniu za 25 lat małżeństwa z prośbą o Boże bł. na następne lata

730     + Waldemar KAMOLA (greg. 18)

1800   O Boże bł., opiekę Matki Bożej dla członków AA

1800   + Wiesław DRUSZCZ (od sąsiadów z bloku)

1800    Dziękczynno-błagalna za o. Rydzyka, radio Maryja, Telewizję Trwam z prośbą o Boże bł. dla dzieł przy nich powstałych  (ks. proboszcz odprawi na pielgrzymce)

ŚRODA – 19 VII   

700    Dziękczynna za uzdrowienie Jana (od rodz. Bącików, Figaszewskich, Janoszczyków)

730   + Waldemar KAMOLA (greg. 19)

1800  + Edward KOSIEWSKI (3r.)
1800  Zbiorowa do św. Brata Alberta:

  • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia

CZWARTEK – 20 VII

700    Dz. – bł. za Jacka w 30 r.  urodzin z prośbą o łaskę nawrócenia
730
   + Waldemar KAMOLA (greg. 20)

1800  + Czesław PROŃCZUK (im.)

1800  + Tomasz PADUCH (3r.)

PIĄTEK – 21 VII                         

700   + Helena (29r.), Jan (25r.) ++ CHABROSÓW, KRUKÓW
730   + Waldemar KAMOLA (greg. 21)

1800  + Janusz IRCHA (27r.), Bolesław, Apolonia, Barbara, Ryszard, Józef

1800  + Leszek FIUK (15r.), Janina, Bolesław, Ryszard ++ FIUKÓW, Halina, Czesław ++ MARCZYŃSCY

SOBOTA – 22 VII 

700   + Anna ROLNIK (od m. bloku nr 5 ul. Kraszewskiego)

730   + Waldemar KAMOLA (greg. 22)

1800  +Władysław CHODOŁA (17r.), Janina, Bronisław, Wanda ++ CHODOŁÓW
1800  + Maria, Bolesław ++ GOGÓŁ, Michalina, Stanisław, Helena, Wincenty                                                  

            NIEDZIELA – 23 VII

700  + Edwarda(ę) STEFANIK (7r.)

900  + Eugeniusz KOSOWSKI (23r.) ++ KOSOWSKICH, PODLASZEWSKICH

1030  + Krzysztof KUCHARCZYK (im.)

1200  Za Parafian

1200  Dziękczynna z prośbą O Boże bł. dla Janiny Kapłon z racji 80 r. urodzin

1600   + Waldemar KAMOLA (greg. 23)
1800   + Anna PADUCH