Czytania

  • Czytania na sobotę, 25 czerwca 2022
    Sobota XII tydzień zwykły(Iz 61, 9-11)Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.(1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd)REFREN: Całym swym sercem raduję się w PanuRaduje się me serce w Panu,moc moja dzięki Panu się wznosi,rozwarły się me usta na wrogów moich,gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.Łuk mocarzy się łamie,a słabi przepasują się mocą.Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.To Pan daje śmierć i życie,w grób wtrąca i zeń wywodzi.Pan uboży i wzbogaca,poniża i wywyższa.Z pyłu podnosi biedaka,z barłogu dźwiga nędzarza,by go wśród możnych posadzić,by dać mu stolicę chwały.Aklamacja (Łk 2, 19)Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.(Łk 2, 41-51)Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.(Iz 61, 9-11)Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.(1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd)REFREN: Całym swym sercem raduję się w PanuRaduje się me serce w Panu,moc moja dzięki Panu się wznosi,rozwarły się me usta na wrogów moich,gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.Łuk mocarzy się łamie,a słabi przepasują się mocą.Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.To Pan daje śmierć i życie,w grób wtrąca i zeń wywodzi.Pan uboży i wzbogaca,poniża i wywyższa.Z pyłu podnosi biedaka,z barłogu dźwiga nędzarza,by go wśród możnych posadzić,by dać mu stolicę chwały.Aklamacja (Łk 2, 19)Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.(Łk 2, 41-51)Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
  • Rozważanie na sobotę, 25 czerwca 2022
    Ogromnie się weselimy w Panu, radujemy się w Bogu, bo nas przyodział w szaty zbawienia. Całym sercem radujemy się w Panu, gdyż zawsze możemy cieszyć się Jego pomocą. Z radością w dzień i w nocy rozważamy Jego Słowo i w każdych warunkach opływamy w pociechę Ducha Świętego. Radość w Panu jest naszą potężną siłą na tym upadłym świecie.Marek Ristau
  • Książka dnia, 25 czerwca 2022
    św. Piotr DamianiKsięga Gomoryhttp://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57693"Księga Gomory nie jest „krucjatą antygejowską” lecz jednym z przejawów prowadzonej przez świętego Piotra Damianiego, kardynała i doktora Kościoła, systematycznej i wytrwałej walki o czystość seksualną kleru. (…) Damiani uważał sodomię za grzech o wiele bardziej niebezpieczny dla Kościoła niż inne popełniane przez duchownych i świeckich katolików występk