Parafia św. Brata Alberta w Puławach

Szafarze Nadzwyczajni

Pierwsi Szafarze posługujący w naszej parafii ukończyli kurs w kwietniu 2005 roku (zakończony egzaminem) i zostali wypromowani przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Życińskiego w maju 2005 roku.

Do zadań Szafarzy należy regularne (co niedzielę) zanoszenie Najświętszego Sakramentu osobom chorym i starszym, które wyrażą taką potrzebę. W tej sprawie należy zgłaszać się do ks. Proboszcza. Oprócz regularnej służby takim osobom, w parafii mogą zachodzić sytuacje nadzwyczajne, kiedy liczba wiernych jest znaczna w stosunku do księży udzielających Komunię Świętą. W takiej sytuacji Szafarze Nadzwyczajni mogą również pomagać w udzielaniu Komunii podczas Mszy Swiętej.

W stosunku do Szafarzy Nadzwyczajnych nie należy używać terminu „Szafarze Eucharystii” ponieważ termin ten oznaczałby, iż mogą oni również odprawiać Mszę Świętą, co oczywiście nie ma miejsca.