O G Ł O S Z E N I A PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22 IV 2019 r.

WPROWADZENIE: Jak dobrze jest rozpocząć dzień od spotkania z Panem. Wszystko staje się wówczas inne, lepsze, radośniejsze. W cudowny sposób doświadczyły tego Niewiasty wspomniane w dzisiejszej Ewangelii, które „z bojaźnią i wielką radością biegły oznajmić Apostołom, że ich Pan Zmartwychwstał”. Dołączmy do nich i z radością adorujmy zmartwychwstałego Chrystusa. Niech spotkanie z Nim przemieni nasze życie i nada mu jedyny niezachwiany sens. Na początku wyraźmy żal przed Bogiem i za niedoskonałości – przeprośmy…

KALENDARIUM:

  1. Mamy pozdrowienia Papieża z Wielkiej Środy: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy te dni Triduum Męki Pańskiej na chwałę Boga,
Czytaj więcej

I N T E N C J E 22 IV – 28 IV 2019 r.

PONIEDZIALEK WIELKANOCNY – 22 IV –
7.30 – + Czesława Górska /of. rodziny Górskich z Rabki Zdroju i Krakowa/.
9.00 – + Genowefa /5 r.śm./, Stanisław /29 r.śm./, Kazimiera /9 r.śm./, zm. z rodz. Wiśniewskich.
9.00 – + Małgorzata Sygnowska.
9.00 – + Aleksandra KUTYŁA /30-sty/.
10.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Ewy i Marii /w r. urodzin/.
10.30 – + Piotr RADKO /30-sty/.
10.30 – + Jadwiga Rojek /1 r.śm./; Adam Rojek /14 r.śm./.
12.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. Jasnogórskiej dla O. Wojciecha Śliwy /w dniu imienin/.
16.00 – Czytaj więcej

Wielkanoc 2019

Radosnego Alleluja!

„A tak w pirwszy dzień tegodniowy, Maria Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze było ciemno, ku grobowi i ujzrała kamień odwalony od grobu. Tedy odbieżawszy, przyszła do Szymona Piotra i do onego drugiego zwolennika, którego miłował Jezus, a rzekła im: Wyjętoć Pana z grobu, a nie wiemy kędy go położono. A przetoż wyszedł Piotr i on drugi zwolennik, a przyszli do grobu. I bieżeli oba społu, ale on drugi zwolennik wprzód przybiegł prędzej niżli Piotr i pirwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujzrał ano leżą prześciradła, wszakoż tam nie wszedł. Przyszedł też i Szymon Piotr idąc za nim, a wszedszy w grób, ujzrał prześciradła leżące. I facelet, który był na głowie jego, nie z prześciradły Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – 14 IV 2019 r.

WPROWADZENIE: Podczas celebrowanej dziś liturgii trzymane w naszych dłoniach palmowe gałązki przypominają rzesze witające wjeżdżającego do Jerozolimy Pana Jezusa. Król witany tryumfalnie nie jest dumny, ani pyszny, lecz pełen łagodności, skromny i ubogi; przybywa nie na majestatycznym rydwanie, ale na osiołku, źrebięciu oślicy. Najdramatyczniejsze jest to, że radosny okrzyk „Hosanna” szybko zmienia się w bezlitosne „Ukrzyżuj Go”. Niech nasze uczestnictwo w dzisiejszej EUCHARYSTII będzie wyrazem szczerej miłości Boga, a za niedoskonałości – przeprośmy…
KALENDARIUM:

  1. „Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do Niedzieli Palmowej, która wprowadzi nas w Wielki
Czytaj więcej

I N T E N C J E 15 IV – 22 IV 2019 r.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 15 IV –
7.00 – + Grzegorz Bakiera /of. babci i dziadka/.
18.00 – + Anastazja Furtak /z racji imienin/.
18.00 – + Greg. /15/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – + Teresa Szczudło /7 r.śm./.
WIELKI WTOREK – 16 IV –
7.00 – + Greg. /16/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – + Kazimierz Maleńczyk /2 r.śm./.
18.00 – + Marianna /24 r.śm./, Władysław, Michał, Danuta, Artur Surmaccy.
18.00 – + Henryk, Sławomir Kalski; Władysława, Stanisław, Stanisław.
18.00 – + Władysława Kubiś /1 r.śm./.
WIELKA ŚRODA – 17 IV –
7.00 Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7 IV 2019 r.

WPROWADZENIE: Okres Wielkiego Postu, w którym podejmując wysiłek nawrócenia czynimy uczynki pokutne i otwieramy swoje serce na Boże Miłosierdzie, powoli zbliża się do wydarzeń kulminacyjnych. Mamy jednak jeszcze okazję, aby dokonać przemiany. Refleksje, które dziś czynimy, przypominają nam również obietnicę wyzwolenia przez Chrystusa, a myśl ta niech napełnia nadzieją dająca siłę do wytrwania w podejmowanych postach. Wzbudźmy akt żalu za zaniedbane szanse na przeżycie nawrócenia.
KALENDARIUM:

  1. „Witam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam serdecznie za modlitwy w intencjach mojej podróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i muzułmanów zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne,
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31 III 2019 r.

WPROWADZENIE: Co niedzielę wracamy do Chrystusa tak jak syn marnotrawny. Może nie zawsze roztrwaniamy cały majątek, ale często świat doczesny i nasza codzienność odwracają nasz wzrok od Dobrego Boga. Sprawmy, byśmy mogli się cieszyć i weselić, w tym Wielkim Poście z tego, co było zagubione, a zostało odnalezione, z tego, o zaginęło, a powróciło. Zacznijmy tę zmianę od wyznania naszej grzeszności i przepraszając, prośmy o Miłosierdzie…
KALENDARIUM:

  1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Jutro, w Ogrodach Watykańskich, zostanie posadzony dąb z polskich lasów, jako znak żywych i mocnych więzów pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską, która sto lat temu odzyskała swoją niepodległość. Właśnie
Czytaj więcej

I N T E N C J E 1 IV – 7 IV 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 IV –
7.00 – + Lucyna Celińska.
18.00 – + Jadwiga LISOWSKA /30-sty/.
18.00 – + Greg. /1/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – + Józef Sibiga /of. rodziny Nowaków ze Stalowej Woli/.
WTOREK – 2 IV –
7.00 – + Grzegorz Bakiera /of. Ojca chrzestnego/.
7.00 – + Beata Wiatr /8 r.śm./.
18.00 – + Ludwik Kozioł /10 r.śm./; zm. z rodz. Kozłów i Farionów.
18.00 – + Greg. /2/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – + Kazimiera i Władysław; zm. z rodz. Nóżków i Basiaków.
ŚRODA – 3 IV –
7.00 – + Piotr /1 r.śm./.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A III NIEDZIELA W. POSTU – 24 III 2019 r.

WPROWADZENIE: My dziś, podobnie jak Mojżesz, po odprawieniu Rekolekcji wchodzimy na Ziemię Świętą. Każda EUCHARYSTIA jest dla nas miejscem spotkania z żywym Bogiem; jest czasem, w którym chce On przemawiać do naszych serc. W tym miejscu wszyscy jesteśmy wobec Niego równi i dzięki Jego Miłości stajemy się rodziną: braćmi i sistrami, każdy ważny jest dla Niego jednakowo. I tak samo każdy z nas potrzebuje Jego Miłosierdzia. Na początku więc uznajemy naszą grzeszność i przepraszajmy prosząc o Miłosierdzie…

KALENDARIUM:

25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE,

  1. „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jego troska o Świętą Rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on, troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii, kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież w środę w czasie audiencji.

  • Dzisiaj III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – o godz. 17.30 Gorzkie Żale. Chrystus wędrując przez Ziemię Świętą
Czytaj więcej