OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1 V 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus dał Apostołom nakaz, by nauczali wszystkie narody, uświęcali ludzi w prawdzie i by byli ich pasterzami. Aby dobrze wypełnić to zadanie, Apostołowie zostali obdarowani Duchem Świętym, który na nich zstąpił. Sami zaś przekazali ten Dar swoim współpracownikom przez włożenie rąk i modlitwę. Chrystusowy nakaz dotyczy także ludzi świeckich. Im więcej nas miłuje aktywnie Chrystusa, tym szybciej rozprzestrzenia się Królestwo Boże. Pracujmy dla Zbawiciela, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 2 V – Św. Atanazego, bp., dK., 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski. 4 V – Św. Floriana, m., 6 V – ŚW. FILIPA i JAKUBA, App., 1. Papież FRANCISZEK

Czytaj więcej

INTENCJE 2 V – 8 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 2 V –
7.00 – Dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o dalsze błog. Boże dla Janiny Rodak.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Natalii /w 7 r. ur./ i Michała /w 10 r. ur./.
18.00 – + Zygmunt KOPEĆ /30-sty/.
18.00 – + Greg. /22/ Józef Błaszczak.

WTOREK – 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI. 7.30 – + Greg. /30-ostatnia/ Józef Błaszczak. 9.00 – + Edward /20 r.śm./; Kazimiera /18 r.śm./. 9.00 – + Halina Zarzecka /1 r.śm./. 9.00 – + Stanisława, Bronisława, Bożena, Michał z rodz. Rzechowskich. 16.00 – Dziękczynna

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24 IV 2016 r. – WIZYTACJA BISKUPIA.

WPROWADZENIE: Zgromadzeni na EUCHARYSTII chcemy wielbić Boga za dar wielkanocnej nadziei, którą wlewa w nasze serca. Ten, który przyjął swego zmartwychwstałego Syna, aby zasiadł po Jego prawicy jako Pan i Król, i dla nas przygotował mieszkanie w niebie. Dlatego tak ważne jest, byśmy jako umiłowane Jego dzieci, nauczyli się wzajemnej miłości, do której wzywa nas nasz Pan i Ojciec. Dlatego wsłuchajmy się w Słowo Boże, które podaje nam do słuchania ks. Bp Józef Wróbel – obecny dzisiaj z nami, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 25 IV – ŚW. MARKA, Ew.; 29 IV – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz., dK., patronki Europy.; 1. Papież FRANCISZEK powiedział do Polaków w środę – 20

Czytaj więcej

INTENCJE 25 IV – 1 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 25 IV –
7.00 – + Greg. /22/ Józef Błaszczak.
18.00 – + Kazimierz Rychliczek /15 r.śm./; zm. z rodz. Rychliczek i Sobstyl.
18.00 – + Greg. /30 – ostatnia/ Krzysztof Kloc.
18.00 – + Czesław.

WTOREK – 26 IV –
7.00 – + Greg. /23/ Józef Błaszczak.
18.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. dla członków wspólnoty AA.
18.00 – + Józef Kuzdra /13 r.śm./.
18.00 – + Wacław /7 m. po śm./ i Helena Hennel oraz zm. z rodziny.
18.00 – + Andrzej Szczepański /2 r.śm./.

ŚRODA – 27 IV – 7.00 – + Greg. /24/ Józef Błaszczak.<br

Czytaj więcej

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ w par. ŚW. BRATA ALBERTA w PUŁAWACH 24 IV 2016 r.

Wizytuje Ks. Bp JÓZEF WRÓBEL

8.45 – Uroczyste powitanie Ks. Bpa Józefa Wróbla przed kościołem.
9.00 – MSZA ŚW. – po Mszy św. spotkanie grup modlitewnych /Kółka
Różańcowe, Legion Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Koło
Przyjaciół R.M. – w kościele/.
10.30 – MSZA ŚW. dla dzieci i przyjęcie nowych ministrantów i lektorów.
– po Mszy św. kawa na plebanii.
12.00 – MSZA ŚW. /SUMA/ z udziałem Księży z dekanatu /podczas Mszy św.
chrzest dwojga dzieci/.
13.30 – obiad.

15.30 – Spotkanie z członkami: Rady Duszpasterskiej, Nauczycieli, Chóru Parafialnego, Akcji Katolickiej, Harcerstwa

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17 IV 2016 r. – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA.

WPROWADZENIE: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA. Chrystus, Dobry Pasterz, ciągle powołuje swoich kapłanów i przez ich posługę gromadzi nas wokół siebie. W tych dniach przeżywamy 1050 rocznicę chrztu Mieszka I, przez którą nasza Ojczyzna weszła w krąg cywilizacji i kultury zachodnioeuropejskiej. Przyjmijmy Boże Słowo i pójdźmy za Mistrzem, Chrystusem, Dobrym Pasterzem. Niech On nas prowadzi tak, jak to czyni od 1050 lat, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 23 IV – ŚW. WOJCIECHA, bp., m., głównego patrona Polski, 1. Papież FRANCISZEK powiedział do Polaków w środę – 13 kwietnia 2016 r.,: „Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu. Razem z Pasterzami

Czytaj więcej

INTENCJE 18 IV – 24 IV 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 18 IV –
7.00 – + Lucjan, Urszula, Jolanta.
18.00 – + Greg. /15/ Józef Błaszczak.
18.00 – + Greg. /23/ Krzysztof Kloc.
18.00 – + Katarzyna Czajkowska /3 m. po śm./of koleżanek z pracy/.

WTOREK – 19 IV – 7.00 – + Greg. /24/ Krzysztof Kloc. 18.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. dla Radia Maryja; TV Trwam; O. Dyrektora; wszystkich OO. pracujących; świeckich i słu- chaczy. 18.00 – O błog. Boże i łaskę dla papieża BENEDYKTA XVI /z racji 11 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową/. 18.00 – + Jan Goluch /z racji urodzin/.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10 IV 2016 r.

WPROWADZENIE: Gromadzimy się w przededniu radosnej uroczystości 1050 r. przyjęcia Chrztu. Jest to z pewnością okazja do dziękczynienia Bogu za to, że od tylu już lat w naszej Ojczyźnie rozbrzmiewa nauka Ewangelii. Przeżywając Jubileusz trzeba, byśmy jeszcze bardziej w nią się wsłuchali i nią żyli. Wsłuchajmy się w Słowo Boga, który pragnie, abyśmy dzisiaj stali się Jego świadkami w naszej Ojczyźnie, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 13 IV – Św. Marcina I, p., m. 1. Papież FRANCISZEK do Polaków w środę – 6 IV: „Witam serdecznie Polaków, a szczególnie redakcję, czytelników i przyjaciół Katolickiego Tygodnika ‘Niedziela’, którzy przybywają do Rzymu z okazji 90. rocznicy

Czytaj więcej

INTENCJE 11 IV – 17 IV 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 11 IV –
7.00 – + Henryk /8 r.śm./Zofia, Roman, Barbara, Władysław, Zygmunt z rodz. Przydatek.
18.00 – + Greg. /8/ Józef Błaszczak.
18.00 – + Greg. /16/ Krzysztof Kloc.
18.00 – + Anna i Wacław Kucio.

WTOREK – 12 IV –
7.00 – + Greg. /9/ Józef Błaszczak.
18.00 – O błog. Boże i łaskę zdrowia dla Anastazji i Anny.
18.00 – + Ryszard Sikora /7 r.śm./.
18.00 – + Greg. /17/ Krzysztof Kloc.
18.00 – + O. Bonawentura Goluch /3 r.śm./ i zm. z rodz. Goluchów.

ŚRODA – 13 IV – 7.00 – + Greg. /18/ Krzysztof Kloc.

Czytaj więcej

DODATEK DO OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY.

1. Do końca kwietnia przyjmujemy zgłoszenia chętnych na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży – zapisy w kancelarii. 2. Za tydzień -0 w niedzielę – 10 IV – po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie rodzin i osób, które wyraziły chęć przyjęcia młodzieży przybywającej na ŚDM. 3. Zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na wiek, do włączenia się w dzieło wolontariatu ŚDM w naszej parafii. Każda pomoc jest mile widziana, zapisy w kancelarii lub u ks. Jakuba. 4. Dziś po raz kolejny możemy zaopatrzyć się w karteczki i złożyć intencje /mamy na to cały tydzień/ w zakrystii lub u księży. Ofiary przeznaczamy na wsparcie organizacji ŚDM. Intencje omodlimy na różańcu

Czytaj więcej