OGŁOSZENIA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 27 V 2018 r.

WPROWADZENIE: Chcemy uwielbić Pana, który nie tylko wynagradza nam naszą obecność swoją dobrocią i miłością, ale wręcz domaga się przyjęcia daru Bożej łaski. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego rozpoczęliśmy dzisiejszą, jak każdą EUCHARYSTIĘ. To jest najkrótsze wyznanie wiary. I nawet wtedy, gdy stajemy tutaj nie rozumiejąc Bożych tajemnic, On zaprasza nas do wejścia w komunię z Nim samym: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Za zaniedbywanie uczestnictwa w tajemnicy Bożej Trójcy i za…
KALENDARIUM:
29 V – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.,
30 V – Św. Jana Sarkandra, prb., m.,
31 V – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA,
1 VI – Św. Justyna, m.,
1. „Witam polskich Czytaj więcej

INTENCJE 28 V – 3 VI 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 28 V –
7.00 – + Franciszka /k/ /20 r.śm./, Szymon /6 r.śm./ Kwiatkowscy; Tadeusz /7 r.śm./ Lewandowski.
18.00 – O błog. Boże i dary Ducha Św. dla O. Wojciecha /w 7 r. święceń kapłańskich/.
18.00 – + Greg. /28/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Regina Walczyk.

WTOREK – 29 V –
7.00 – + Greg. /29/ Irena ŁOPATEK.
7.00 – + Igor Grzechnik /9 r.śm./.
18.00 – O Boże błog. i moc ducha w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Aniela /z racji imienin/; Jan, Anna, Henryk.

ŚRODA – 30 V –
7.00 – + Jadwiga, Adam Rojek /of. rodziny Kałuża z Bochni/.
18.00 – + Greg. /30-ostatnia/ Irena ŁOPATEK.
Czytaj więcej

OGŁOSZENIA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 V 2018 r.

WPROWADZENIE: Uroczystość ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO to powtórne narodziny KOŚCIOŁA. Kościół, który narodził się na krzyżu z przebitego boku Chrystusa, do dzisiaj był ukryty w Wieczerniku. Dopiero Duch Święty, obiecany przez Syna Bożego, otwiera Wieczernik i nakazuje Kościołowi wyjść z zamknięcia. W roku duszpasterskim, w którym przyświeca nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” otwórzmy się dziś na Jego działanie. EUCHARYSTIA i jej ostatnie słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa, to wysłanie nasz z wieczernika w świat. Za zaniedbywanie powołania do apostolstwa…
KALENDARIUM:
21 V – NMP MATKI KOŚCIOŁA,
22 V – Św. Rity z Cascii, z.,
24 V – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO Czytaj więcej

INTENCJE 21 V – 27 V 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 21 V – NMP MATKI KOŚCIOŁA
7.30 – + Teresa Szyszko /5 r.śm./.
9.00 – + Władysław Mitura /9 r.śm./ zm. z rodz. Miturów i Jurkowskich.
16.00 – + Greg. /21/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – O błog. Boże i dary Ducha Św. dla Katarzyny i Jarosława, ich dzieci; i dla Agnieszki.
18.00 – + Helena, Wiktor Jeremicz.

WTOREK – 22 V –
7.00 – + Maria Kędzierska; Zygmunt Kędzierski; Irena Nowakowska.
7.00 – + Elżbieta DOBRUCKA /30-sty/.
18.00 – + Jadwiga ROJEK /30-sty/.
18.00 – + Greg. /22/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Krystyna Wójcik /5 r. śm./; Aleksander, Marianna, Bolesław, Stefania, Barbara, Czytaj więcej

OGŁOSZENIA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 13 V 2018 r.

WPROWADZENIE: Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO przypomina nam właściwy kierunek naszego życia. „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca” (Mk 16,19). Ta prawda skupia dziś nasze myśli i kieruje je ku Zbawcy, który i nam przygotował mieszkanie w niebie. Chrystus wstępujący do nieba jest dla nas przewodnikiem po tej nadprzyrodzonej rzeczywistości. Niech EUCHARYSTIA – cząstka nieba na ziemi – pozwoli nam radować się obietnicą wiecznego szczęścia. A na początku za zaniedbywanie powołania do świętości, przepraszajmy…
KALENDARIUM:
14 V – ŚW. MACIEJA, Ap.,
16 V – Św. ANDRZEJA BOBOLI, prb., m., Patrona Polski,
1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Czytaj więcej

INTENCJE 14 V – 20 V 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 14 V –
7.00 – + Wincenty Kubiś /of. mieszkańców bloku przy ul. Lubelskiej 29/.
17.00 – BIERZMOWANIE – ks. Abp Mieczysław MOKRZYCKI – Metropolita Lwowski.
17.00 – + Greg. /14 Irena ŁOPATEK.
17.00 – + Ewa Życka /of. sąsiadów/.

WTOREK – 15 V –
7.00 – + Izabela Potocka /of. rodziny Iwanickich/.
7.00 – + Kazimierz Fabijański /of. mieszkańców bloku przy ul. Saperów Kaniowskich 3/.
18.00 – O Boże błog. dla O. Dyrektora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów TV Trwam i
innych dzieł przy nich powstałych
18.00 – + Greg. /15/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Henryka Seliga /9 m. po śm./.

ŚRODA – Czytaj więcej

OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6 V 2018 r.

WPROWADZENIE: Gromadzimy się przy stole, który zastawia dla nas zmartwychwstały Pan – Jezus Chrystus. Świeca paschalna, która Go symbolizuje, niech oświetla nasze oblicza i rozgrzewa serca, by dotarło do nas najwznioślejsze imię Boga – MIŁOŚĆ. Przedstawmy Mu w naszych modlitwach nasze ludzkie miłości. Te piękne – romantyczne, te trudne – wymagające, te zranione przez nas i w nas. Słyszymy bowiem wezwanie do realizowania przykazania miłości w codziennym życiu, bo dopiero wtedy będziemy Jego przyjaciółmi. A na początku prośmy, by dał nam swoje miłosierdzie, przepraszając Go …
KALENDARIUM:
8 V – ŚW. STANISŁAWA, bp., m., głównego Patrona Polski i archidiecezji lubelskiej.
1. „Pozdrawiam Czytaj więcej

INTENCJE 7 V – 13 V 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 7 V –
7.00 – + Bolesław Frączek /of. mieszkańców bloku przy ul. Norwida 47/.
18.00 – + Greg. /7/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Henryk Pacek /21 m. po śm./.
18.00 – + Stanisław, Genowefa, Aleksander; zm. z rodz. Parzyszek.

WTOREK – 8 V – ŚW. STANISŁAWA BP.
7.00 – + Jan Jamroch /3 r.śm./.
18.00 – + Greg. /8/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Ewa /4 r.śm./.
18.00 – + Stanisław Szkutnik; zm. z rodz. Szkutników.
18.00 – + Józef, Stanisław i zm. z rodz. Sola.

ŚRODA – 9 V –
7.00 – + Greg. /9/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Władysław i Józef Kasprzak.
18.00 – + Henryk Pijarski /of. Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 IV 2018 r.

WPROWADZENIE: Jezus jako krzew winny, w który jesteśmy wszczepieni, zaprasza nas dziś na swoją ucztę. W jej trakcie wino zamieni się w Krew, a chleb w Ciało, by pokrzepić nas w pielgrzymce do Królestwa Bożego. Prośmy, Jezusa Chrystusa by dał nam swoje miłosierdzie przepraszając Go …
KALENDARIUM:
1 V – Św. Józefa, rzemieślnika.,
2 V – Św. Atanazego, bp., dK.,
3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej Patronki Polski.,
4 V – Św. Floriana, m.,
5 V – Św. Stanisława Kazimierczyka, prb.,
1. „Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam Arcybiskupa Lublina, Kolegium Rektorów, Profesorów i Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przybyli Czytaj więcej

INTENCJE 30 IV – 6 V 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 30 IV –
7.00 – + Greg /30-ostatnia/ Marianna Chomiuk.
18.00 – + Izabela POTOCKA /30-sty/.
18.00 – + Tadeusz Jędryk /13 r.śm./; Stanisław, Janina, Teresa.
18.00 – + Kazimierz Fabijański /of. Dyrektor i pracownicy „Medicus” w Żelechowie/.

WTOREK – 1 V –
7.00 – + Władysław Kubiś /of. sąsiadów z bloku przy ul. Lubelskiej 29/.
7.00 – O Boże błog. dla Dariusza /w 39 r. urodzin/ i jego rodziny /of. rodziców/.
18.00 – + Greg. /1/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Małgorzata, Jan Skwarek.

ŚRODA – 2 V –
7.00 – + Greg. /2/ Irena ŁOPATEK.
18.00 – + Halina Zarzecka /3 r.śm./.
18.00 – Czytaj więcej