II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA B. – 23 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Jak dobrze jest spotkać Jezusa, doświadczyć Jego Miłosierdzia – to właśnie jest prawdziwy cud paschalny. Dzisiaj obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia, którego tajemnicę powinniśmy nieustannie rozważać. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Za to, że brakuje nam niekiedy wyobraźni miłosierdzia w relacjach z innymi, a także za wszystkie inne grzechy teraz Pana Boga przeprośmy… KALENDARIUM: 24 IV – ŚW. WOJCIECHA, bp., m., głównego Patrona Polski; 25 IV – ŚW. MARKA, Ew.; 28 IV – Św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, prb.; 29 IV – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ dz., dK., patronki Europy; 1. „Pozdrawiam polskich

Czytaj więcej

INTENCJE 24 IV – 30 IV 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 24 IV –
7.00 – + Greg. /23/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – O zdrowie i błog. Boże dla dziecka poczętego.
18.00 – + Stanisław Iwan /22 r.śm./; Helena, Tomasz, Tadeusz, Bogdan.
18.00 – + Marian, Stanisława i zm. z rodz. Szymanków, Marków i Janiszewskich.

WTOREK – 25 IV –
7.00 – + Greg. /24/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – O Boże błog. dla członków wspólnoty AA.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i dary Ducha św. dla Błażeja /w 18 r. urodzin/.
18.00 – + Izabela Cielica /6 r.śm./.
18.00 – + Genowefa Hermanowska /11 r.śm./.

ŚRODA – 26 IV –<br

Czytaj więcej

INTENCJE 18 IV – 23 IV 2017 r.

WTOREK WIELKANOCNY – 18 IV –
7.00 – + Greg. /17/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – O Boże błog. dla O. Dyrektora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów TV
Trwam i innych dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Kazimiera i Zofia.
18.00 – + Franciszek Talarek /of. rodziny Wieczorków/.
18.00 – + Lucjan /10 r.śm./; Urszula, Ryszard, Jolanta.

ŚRODA WIELKANOCNA – 19 IV – 7.00 – + Greg. /18/ Arkadiusz Rodak. 18.00 – + Jan Goluch /z racji imienin/. 18.00 – + Kazimiera, Władysław Nóżka; zm. z rodz. Nóżków i Basiaków. 18.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – 9 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Przeżywamy dziś NIEDZIELĘ PALMOWĄ czyli MĘKI PAŃSKIEJ. Rozpoczyna się najświętszy czas w Kościele – WIELKI TYDZIEŃ, a w nim TRIDUUM PASCHALNE. Chrystus oddaje się w ręce ludzi, oddaje swoje życie za zbawienie świata. To czas na refleksyjną głębię, którą dziś podczas tej EUCHARYSTII rozpoczynamy. Zanim jednak to uczynimy, za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 1. „Pozdrawiam serdecznie obecnych tu rodaków św. Jana Pawła II. W pierwszych dniach kwietnia wspominamy Jego przejście do domu Ojca. Był wiernym świadkiem Chrystusa, gorliwym obrońcą dziedzictwa wiary. Przypomniał światu dwa wielkie orędzia: Jezusa Miłosiernego i orędzie fatimskie

Czytaj więcej

INTENCJE 10 IV – 17 IV 2017 r.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 10 IV –
7.00 – + Greg. /10/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – + Jan, Aniela i zm., z rodziny.
18.00 – + Anna, Wacław z rodz. Kucio.

WIELKI WTOREK – 11 IV –
7.00 – + Greg. /11/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – + Ryszard Rzeszot /7 r.śm./; Marianna.
18.00 – + Henryk Kurus /13 r.śm./; zm. z rodziny.
18.00 – + Jan i Klementyna Jakubczyk.
18.00 – + Franciszek Talarek /of. Janina Kowalczyk/.

WIELKA ŚRODA – 12 IV – 7.00 – + Greg. /12/ Arkadiusz Rodak. 18.00 – Franciszek Talarek /of. Kół Różańcowych/. 18.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Przeżywamy dziś V niedzielę Wielkiego Postu. Rocznicę śmierci św. JANA PAWŁA II, który patronuje nam w czasie tych rekolekcji. W naszej wędrówce zbliżamy się coraz bardziej do Wielkiego Tygodnia – tygodnia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana i Zbawcy – Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy ten święty czas i wpatrzeni we wzór, jakim jest Święty Papież trwajmy w jedności z Chrystusem. Zanim jednak to uczynimy, za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku tej EUCHARYSTII przeprośmy… KALENDARIUM: 1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę niewidomych z Wieliczki. Drodzy bracia i siostry, przygotowując się do sprawowania tajemnic śmierci i zmartwychwstania

Czytaj więcej

INTENCJE 3 IV – 9 IV 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 3 IV –
7.00 – + Greg. /3/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – + Jerzy Uhle.
18.00 – + Michał Wysocki /36 r.śm./; zm. z rodz. Wysockich.

WTOREK – 4 IV –
7.00 – + Greg. /4/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – + Marian MANIA /30-sty/.
18.00 – + Mieczysław Krasa /13 r.śm./; zm. z rodz. Zdunków.
18.00 – + Anna /14 r.śm./; zm. z rodz. Szpringer.
18.00 – + Edmund Polak /of. rodziny/.

ŚRODA – 5 IV – 7.00 – + Greg. /5/ Arkadiusz Rodak. 18.00 – W 9 r. powstania I Róży Różańcowej prosimy M. B. Róż. i św. Jana Pawła II o dary<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare) – 26 III 2017 r.

WPROWADZENIE: Przeżywana dziś IV niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą radości, ponieważ w pośrodku okresu przygotowania do Wielkanocy uświadamiamy sobie radosną dla nas prawdę, że Bóg jest Miłosierny. Najwyższym wyrazem Bożej Miłości jest Krzyż, na którym został wywyższony Jezus Chrystus. Dlatego jako wspólnota Kościoła gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego, aby w pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała i Krwi Syna Człowieczego. Zanim jednak to uczynimy, za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku przeprośmy… 1. „Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jako drogę przemiany wskazuje post, modlitwę i jałmużnę. Zachęca do rachunku sumienia

Czytaj więcej