OGŁOSZENIA XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 VIII 2015 r.

WPROWADZENIE: Sakrament EUCHARYSTII, pokarm nieśmiertelności, podtrzymuje i karmi nas w naszej wędrówce przez życie doczesnym ku życiu wiecznemu. Uczestnicząc w EUCHARYSTII wyrażamy wdzięczność i radość z powodu Bożego działania w nas samych, jak i pośród nas; budujemy jedność z Panem, Królem i Zbawicielem naszym, Jezusem Chrystusem, oraz ze wspólnotą wiary – z Kościołem. Obyśmy coraz silniej stawali się ludźmi EUCHARYSTII, a na początku tej świętej ofiary przeprośmy… KALENDARIUM: 4 VIII – Św. Jana Marii Vianneya, prb., 6 VIII – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, 7 VIII – Bł. Edmunda Bojanowskiego, prb., 8 VIII – Św. Dominika, prb., 1. Na znaczenie przykładnego życia

Czytaj więcej

INTENCJE 3 VIII – 9 VIII 2015 r.

PONIEDZIAŁEK: – 3 VIII –
7.00 – + Sławomir-Jan KALSKI /30-sty/.
18.00 – + Piotr Wiatr /5 r.śm./.

WTOREK – 4 VIII –
7.00 – + Lucyna /30-sty/.
18.00 – O błog. Boże dla członków grupy AA.

ŚRODA – 5 VIII – 7.00 – + Piotr SZYMAŃSKI /300-sty/. 18.00 – ZBIOROWA. /O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Bożeny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Albertyny, Marka, Zbigniewa, Andrzeja i wszystkich ciężko chorych parafian/. /Za wstawiennictwem Św. Alberta módlmy się za ubogich, bezrobotnych i potrzebujących pomocy

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 VII 2015 r.

WPROWADZENIE: Ile razy gromadzimy się na sprawowaniu EUCHARYSTII, tyle razy dajemy wyraz naszej trosce o pokarm, który nie ginie w naszym organizmie, ale go przemienia i trwa na wieki. Ciało Chrystusa, które spożywamy i Jego Krew, którą pijemy jest dla nas zadatkiem życia wiecznego. Każdy więc, kto karmi się niebiańskim pokarmem, już teraz uczestniczy w życiu nieba. Na początku tej świętej ofiary przeprośmy…

KALENDARIUM: 29 VII – Św. Marty, 30 VII – Św. Piotra Chryzologa, bp., dK., 31 VII – Św. Ignacego z Loyoli, prb., 1 VIII – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp., dK., 1. Ojciec św. do nas: „Kościół jest wezwany, aby w odniesieniu do słabych był coraz bardziej uważny

Czytaj więcej

INTENCJE 27 VII – 2 VIII 2015 r.

PONIEDZIAŁEK: – 27 VII –
7.00 – + Aleksander /32 r.śm./; Andrzej i Eleonora.
18.00 – + Anna /16 r.śm./; Aleksander /11 r.śm./ z rodz. Kamolów i Miazgów.
18.00 – + Andrzej TOKAJUK /30-sty/.

WTOREK – 28 VII –
7.00 – + Tadeusz /15 r.śm./; zm. z rodz. Knapików i Junosza-Jankowskich.
18.00 – O błog. Boże dla członków grupy AA.

ŚRODA – 29 VII – 7.00 – + Mieczysław Saran /19 r.śm./. 18.00 – + Tadeusz. 18.00 – ZBIOROWA. /O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Bożeny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Albertyny, Marka,

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 VII 2015 r.

WPROWADZENIE: Chrystus, Dobry Pasterz, lituje się nad nami, którzy do Niego przychodzimy, bo niejednokrotnie jesteśmy zagubieni jak owce nie mające pasterza. W EUCHARYSTII gromadzi nas przy ołtarzu i daje nam siebie samego w Swoim Słowie i w Swoim Ciele. Rozpoznając przed Bogiem swoją grzeszność, prośmy o przebaczenie naszych słabości, abyśmy mogli w tych misteriach wiary godnie uczestniczyć. KALENDARIUM: 20 VII – Bł. Czesława, prb., 22 VII – Św. Marii Magdaleny, 23 VII – Św. BRYGIDY, z., patronki Europy, 24 VII – Św. Kingi, dz., 25 VII – Św. JAKUBA Ap., i Św. Krzysztofa, patrona kierowców, 1. Ojciec św. do młodzieży w Paragwaju: „Wolność jest darem Bożym

Czytaj więcej

INTENCJE 20 VII – 26 VII 2015 r.

PONIEDZIAŁEK: – 20 VII –
7.00 –
18.00 – + Czesław Prończuk /z racji imienin/.
18.00 – + Czesław Piotrowski /z racji imienin/.

WTOREK – 21 VII –
7.00 –
18.00 – /W intencji Radia Maryja/.
18.00 – + Władysław Hodoła /9 r.śm./; Janina, Bronisław.

ŚRODA – 22 VII – 7.00 – + Feliksa Kędziora /4 m. po śm./. 18.00 – + Jerzy, Genowefa, zm. z rodz. Dworaków i Kucharskich. 18.00 – ZBIOROWA. /O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Bożeny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Albertyny, Marka,

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 VII 2015 r.

WPROWADZENIE: Gromadzimy się w świątyni Pana, przynosząc ze sobą bagaż minionego tygodnia. Będą w nim dobre i złe rzeczy: czyny, słowa, myśli, gesty i postawy. To, co było szlachetne, dobre i właściwe złóżmy Bogu w ofierze, jako dar, dziękując Mu za każde poruszenie naszego serca Jego łaską; to zaś, co niedoskonałe, ułomne, grzeszne i słabe, złączmy z prośbą o przebaczenie, które teraz wyraźmy w formie skruchy… KALENDARIUM: 13 VII – Św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, 15 VII – Św. Bonawentury, bp, dK., 16 VII – NMP z Góry Karmel, 18 VII – Św. Szymona z Lipnicy, prb., 1. „Krzyk” głoszenia Ewangelii jest równie palący i pobudzający, co

Czytaj więcej

INTENCJE 13 VII – 19 VII 2015 r.

PONIEDZIAŁEK: – 13 VI –
7.00 – + Grzegorz Grzelak.
18.00 – + Barbara Gędek /1 r.śm/; Ryszard Gędek.
18.00 – + Helena Niemczyk.

WTOREK – 14 VII –
7.00 – + Stefania WODECKA /30-sty/.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Krzysztofa /w dniu urodzin/.
18.00 – + Zenon, zm. z rodz. Fietów; Apolonia, Wojciech z rodz. Skorupskich.

ŚRODA – 15 VII – 7.00 – + Anna Rolska /of. sąsiadów/ 18.00 – ZBIOROWA. /O bł. Boże i zdrowie dla Anny, Bożeny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Albertyny, Marka,

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 VII 2015 r.

WPROWADZENIE: Każdy z nas doświadczył w swoim życiu, w mniejszym lub większym stopniu, jakiegoś niezrozumienia. Być nieakceptowanym przez innych, to bardzo przykre, napawające dużym smutkiem uczucie. Niedziela, jaką dziś w liturgii przeżywamy, jest szczególnym zaproszeniem do modlitwy za osoby cierpiące z powodu samotności i odrzucenia. Bóg wszystkich nas kocha i nikim nie gardzi. Jeśli zostawimy Bogu swoją słabość, jest duża szansa, że doznamy wewnętrznego uzdrowienia. Na początku jednak przeprośmy… KALENDARIUM: 6 VII – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz., 8 VII – Św. Jana z Dukli, prb., 11 VII – ŚWIĘTEGO BENEDYKTA, op., patrona Europy., 1. „Czy wierzymy, że Jezus

Czytaj więcej

INTENCJE 6 VII – 12 VII 2015 r.

PONIEDZIAŁEK: – 6 VI –

7.00 – + Zofia SZYMANEK /30-sty/.
18.00 – Dziękczynna z prośba o Boże błog. dla Emilii i Pawła /w 7 r. ślubu/ oraz w intencji ich
syna Franciszka.
18.00 – + Antoni, Krystyna Kurantowicz.

WTOREK – 7 VII –

7.00 –
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Zbigniewa i jego rodziny.
18.00 – + Henryk Sulejczak.

ŚRODA – 8 VII –

7.00 – 18.00 – + Danuta Stankiewicz /1 r.śm./. 18.00 – ZBIOROWA. /O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Beaty, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy

Czytaj więcej