OGŁOSZENIA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 22 V 2016 r.

WPROWADZENIE: Świętowana dzisiaj w Kościele uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ zwraca naszą uwagę na to, że Bóg jest wspólnotą Osób zjednoczonych Miłością. W świetle tej tajemnicy spróbujmy rozważyć misję Chrystusowego Kościoła, w której przez przyjęcie w imię Trójcy Świętej sakramentu chrztu wszyscy uczestniczymy. Zapytajmy więc siebie: ile jest Miłości w naszym odnoszeniu się do innych? Za wszelkie braki w kochaniu Boga i bliźnich Teraz przeprośmy… KALENDARIUM: 24 V – NMP Wspomożycielki Wiernych, 26 V – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, 1. Papież do Polaków 18 V: „Dzisiaj, wspominając rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, bardzo serdecznie pozdrawiam

Czytaj więcej

INTENCJE 23 V – 29 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK: – 23 V –
7.00 – + Greg. /21/ Stanisław Dzieniarz.
18.00 – + Michał Wójcik /22 r.śm./.
18.00 – + Ireneusz, Alina z rodz. Kowalczyków i ich rodziców.

WTOREK – 24 V –
7.00 – + Edward Rodak.
18.00 – O błog. Boże i światło Ducha św. w posłudze kapłańskiej dla ks. Mariusza Koziny
/of. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych/.
18.00 – + Igor Grzechnik /7 r.śm./.
18.00 – + Greg. /22/.
18.00 – + Mieczysław Fotyma.

ŚRODA – 25 V – 7.00 – + Genowefa Cieślak /6 r.śm./. 18.00 – + Maria Kędzierska; Kunegunda, Irena Nowakowska.<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 15 V 2016 r.

WPROWADZENIE: Dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na modlitwie. Początek Kościoła, dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy nam swoim światłem i swoją mocą. Umacnia to, co słabe; prostuje to, co błędne; rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Poddając się Jego światłu i ciepłu, możemy o tym zaświadczyć codziennie. Nie lękajmy się. On nas wszystkiego nauczy, tylko otwórzmy się na Jego światło, a na początku EUCHARYSTII przeprośmy… KALENDARIUM: 16 V – NMP MATKI KOŚCIOŁA, 19 V – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA, 1. Papież FRANCISZEK do Polaków wczoraj – 14 V 2016 r.: „Witam pielgrzymów polskich

Czytaj więcej

INTENCJE 16 V – 22 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 16 V – NMP MATKI KOŚCIOŁA.
7.30 – + Krzysztof Mańkowski.
9.00 – + Feliks, Stanisława, Władysław, Marian, Regina z rodz. Pałków.
16.00 – + Marcin SZYMAŃSKI /30-sty/.
18.00 – O błog. Boże dla mieszkańców z ul. Arciucha /Michałówka/.
18.00 – O błog. Boże i zdrowie dla Krzysztofa i Artura oraz ich rodzin.
18.00 – + Greg. /14/ Stanisław Dzieniarz.

WTOREK – 17 V – 7.00 – + Greg. /15/ Stanisław Dzieniarz. 18.00 – O błog. Boże i zdrowie dla Krzysztofa i Artura oraz ich rodzin. 18.00 – W duchowej łączności z pielgrzymami

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 8 V 2016 r.

WPROWADZENIE: Po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom, dawał szereg dowodów, że żyje, kazał oczekiwać zesłania Ducha Świętego, a czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do Nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Wniebowstąpienie jest wywyższeniem ludzkiej natury i zapowiedzią naszego wstąpienia do Nieba. Wstępując do swojego Ojca, Jezus zakończył swoją ziemską obecność, ale nadal wstawia się za nami. Wierzymy w to, a teraz przeprośmy…

KALENDARIUM:
9 V – ŚW. STANISŁAWA, bp., m., głównego patrona Polski i archidiecezji lubelskiej.
13 V – NMP Fatimskiej,
14 V – Św. MACIEJA, Ap.,

1. Papież FRANCISZEK powiedział do Polaków w środę – 4 maja 2016 r.: „W waszej Ojczyźnie przeżywaliście

Czytaj więcej

INTENCJE 9 V – 15 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 9 V –
7.00 – + Stanisław; Stanisława /z racji imienin/.
16.30 – + Aleksandra /19 r.śm./, Jan, Bronisław, Jan z rodz. Matraszków; Podsiadłowskich;
Mierzejewskich.
18.00 – + Władysława i Józef Kasprzak.
18.00 – + Marian Grundboeck /6 r.śm./
18.00 – + Greg. /7/ Stanisław Dzieniarz.

WTOREK – 10 V – 7.00 – + Henryk, Edward, Janina, Maria. 16.30 – + Julian Szlendak /4 r.śm./. 18.00 – O dary Ducha św. i opiekę M. B. dla Jana /z racji urodzin/. 18.00 – + Grzegorz Grzelak. 18.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1 V 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus dał Apostołom nakaz, by nauczali wszystkie narody, uświęcali ludzi w prawdzie i by byli ich pasterzami. Aby dobrze wypełnić to zadanie, Apostołowie zostali obdarowani Duchem Świętym, który na nich zstąpił. Sami zaś przekazali ten Dar swoim współpracownikom przez włożenie rąk i modlitwę. Chrystusowy nakaz dotyczy także ludzi świeckich. Im więcej nas miłuje aktywnie Chrystusa, tym szybciej rozprzestrzenia się Królestwo Boże. Pracujmy dla Zbawiciela, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 2 V – Św. Atanazego, bp., dK., 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski. 4 V – Św. Floriana, m., 6 V – ŚW. FILIPA i JAKUBA, App., 1. Papież FRANCISZEK

Czytaj więcej

INTENCJE 2 V – 8 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 2 V –
7.00 – Dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o dalsze błog. Boże dla Janiny Rodak.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Natalii /w 7 r. ur./ i Michała /w 10 r. ur./.
18.00 – + Zygmunt KOPEĆ /30-sty/.
18.00 – + Greg. /22/ Józef Błaszczak.

WTOREK – 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI. 7.30 – + Greg. /30-ostatnia/ Józef Błaszczak. 9.00 – + Edward /20 r.śm./; Kazimiera /18 r.śm./. 9.00 – + Halina Zarzecka /1 r.śm./. 9.00 – + Stanisława, Bronisława, Bożena, Michał z rodz. Rzechowskich. 16.00 – Dziękczynna

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24 IV 2016 r. – WIZYTACJA BISKUPIA.

WPROWADZENIE: Zgromadzeni na EUCHARYSTII chcemy wielbić Boga za dar wielkanocnej nadziei, którą wlewa w nasze serca. Ten, który przyjął swego zmartwychwstałego Syna, aby zasiadł po Jego prawicy jako Pan i Król, i dla nas przygotował mieszkanie w niebie. Dlatego tak ważne jest, byśmy jako umiłowane Jego dzieci, nauczyli się wzajemnej miłości, do której wzywa nas nasz Pan i Ojciec. Dlatego wsłuchajmy się w Słowo Boże, które podaje nam do słuchania ks. Bp Józef Wróbel – obecny dzisiaj z nami, a na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 25 IV – ŚW. MARKA, Ew.; 29 IV – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz., dK., patronki Europy.; 1. Papież FRANCISZEK powiedział do Polaków w środę – 20

Czytaj więcej

INTENCJE 25 IV – 1 V 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 25 IV –
7.00 – + Greg. /22/ Józef Błaszczak.
18.00 – + Kazimierz Rychliczek /15 r.śm./; zm. z rodz. Rychliczek i Sobstyl.
18.00 – + Greg. /30 – ostatnia/ Krzysztof Kloc.
18.00 – + Czesław.

WTOREK – 26 IV –
7.00 – + Greg. /23/ Józef Błaszczak.
18.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. dla członków wspólnoty AA.
18.00 – + Józef Kuzdra /13 r.śm./.
18.00 – + Wacław /7 m. po śm./ i Helena Hennel oraz zm. z rodziny.
18.00 – + Andrzej Szczepański /2 r.śm./.

ŚRODA – 27 IV – 7.00 – + Greg. /24/ Józef Błaszczak.<br

Czytaj więcej