OGŁOSZENIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus objawia się nam dzisiaj jako Łazarz, biedak pokryty ranami, z marginesu, z „peryferii” naszego świata. On ma mac ugasić pragnienie prawdziwego życia, które jest w nas. Jeśli będziemy wytrwale słuchać Jego Słowa i przyjmiemy ożywczą moc Jego sakramentu Ciała i Krwi, wprowadzimy Go do centrum naszego życia i będziemy naprawdę szczęśliwi. Na początku za zaniedbania szczerze przeprośmy…
KALENDARIUM:
26 IX – Św. Kosmy i Damiana, mm.,
27 IX – Św. Wincentego a Paulo, prb.,
28 IX – Św. Wacława, m.,
29 IX – Św. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA,
30 IX – Św. Hieronima, prb.,
1 X – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz., dK.,

1. „Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę

Czytaj więcej

INTENCJE 26 IX – 2 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 26 IX –
7.00 – + Greg /26/ Jan Sadowski.
18.00 – + Kazimierz /13 r.śm./, Maria, Konstanty Jan Werner.
18.00 – + Władysław /41 r.śm./, Marianna, Michał z rodz. Surmackich i Stokowskich.

WTOREK – 27 IX –
7.00 – + Greg /27/ Jan Sadowski.
18.00 – O błog. Boże i zdrowie dla członków grupy AA.
18.00 – + Henryk Ścieszka; Jan, Zofia.

ŚRODA – 28 IX – 7.00 – + Maria, Janina, Edward Sadurscy. 18.00 – + Greg /28/ Jan Sadowski. 18.00 – + Teodora /k/ Dróżdż; Piotr /38 r.śm./; Wacław /5 r.śm./, zm. z rodz. Drożdżów.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: Jesteśmy lub staramy się być w życiu pomysłowi, bystrzy, zapobiegliwi, przewidujący w dążeniu do zdrowia, spokojnej starości…Może to i dobrze. Czy jednak podobnie staramy się o zbawienie, pogłębienie wiary, przyjaźń z Chrystusem? O tym pierwszym i drugim mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Otwórzmy pokornie serca, sumienia i umysły, abyśmy świadomie i wytrwale zdążali do zbawienia, a za zaniedbania szczerze przeprośmy… KALENDARIUM: 20 IX – Św. Andrzeja Kim Taegon, prb., Pawła Chong Hasang i Tow., mm., 21 IX – Św. Mateusza, Ap., Ew., 23 IX – Św. Pio z Pietrelciny, prb., 1. „Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy święto Podwyższenie

Czytaj więcej

INTENCJE 19 IX – 25 IX 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 19 IX –
7.00 – + Eugeniusz CHMIELEWSKI /30-sty/.
18.00 – O błog. Boże, i opiekę M. B. Saletyńskiej dla Rodziny Saletyńskiej.
18.00 – + Greg /19/ Jan Sadowski.
18.00 – + Czesława /3 r.śm./, Jan Zdun; Barbara Muszyńska.

WTOREK – 20 IX –
7.00 – + Greg /20/ Jan Sadowski.
18.00 – Za Radio Maryja, TV Trwam, wszystkie dzieła przy nich powstałe i za Rodzinę Radia
Maryja w kraju i poza jego granicami.
18.00 – + Marcin Gałuszewski; Stefan Zagożdżon; Józef, Władysława Kubiś.
18.00 – + Danuta Bielecka /4 r.śm./.

ŚRODA – 21 IX –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy zaczyna on szukać czegoś, co wydaje mu się najważniejsze na świecie i co chce znaleźć za wszelką cenę. Zanim jednak to uczyni, powinien wpierw wszystko inne, co tylko w jego oczach było zyskiem, ze względu na Chrystusa uznać za stratę i zostawić na „pustyni”. Dopiero wtedy widzi jaśniej i zaczyna rozumieć czym tak naprawdę jest prawdziwe szczęście. Przeprośmy więc Pana za fascynację ułudą tego świata i za wszystkie inne grzechy, abyśmy…

KALENDARIUM: 12 IX – Najświętszego Imienia Maryi. 13 IX – Św. Jana Chryzostoma, bp., dK., 14 IX – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO, 15 IX – NMP Bolesnej, 16 IX –

Czytaj więcej

INTENCJE 12 IX – 18 IX 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 12 IX –
7.00 – + Helena Niemczyk.
18.00 – O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Piotra /w 20 r. urodzin/.
18.00 – + Greg /12/ Jan Sadowski.
18.00 – + Grzegorz Grzelak.

WTOREK – 13 IX –
7.00 – + Greg /13/ Jan Sadowski.
18.00 – O Błog. Boże i łaski dla Anny i Jacka Błasińskich /w 2 r. śl./ i o zdrowie dla dziecka.
18.00 – + Waldemar , Janina i Zofia z rodz. Miłosz.
18.00 – + Józef Banaszek; Krzysztof Banaszek; Elżbieta Christianos.

ŚRODA – 14 IX – PODWYŻSZENIE ŚW. KRZYŻA 7.00 – + Greg /14/ Jan Sadowski. 18.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: W pierwszą wrześniową niedzielę gromadzimy się na EUCHARYSTII i chcemy kontynuować rozważania na temat chrztu świętego. Dziś koncentrujemy się na jedności z Chrystusem – Prorokiem. W chrzcie stajemy się zdolni do tego, by przez świadectwo chrześcijańskiego życia oraz głoszenie Chrystusa za pomocą słowa, brać odpowiedzialność za zbawienie drugiego człowieka. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie posłanym z Dobrą Nowiną do innych. Moc czerpiemy z każdej EUCHARYSTII – Chrystus nawiedza nas z mocą swojego Słowa i Obecności, aby nas pouczyć i uświęcić. Przeprośmy więc Pana za grzechy. KALENDARIUM: 7 IX – Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prb., 8 IX – NARODZENIE NMP, 9

Czytaj więcej

INTENCJE 5 IX – 11 IX 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 5 IX –
7.00 – + Greg /5/ Jan Sadowski.
18.00 – + Aniela /26 r.śm./, Jan i zm. z rodz.
18.00 – + Emil Salasa /20 r.śm./.
18.00 – + Stefan Kowalski.

WTOREK – 6 IX –
7.00 – + Szymon Kwiatkowski /4 r.śm./.
18.00 – + Elżbieta Marchwiana.
18.00 – + Greg /6/ Jan Sadowski.
18.00 – + Bronisława, Bożena, Michał z rodz. Rzechowskich.
18.00 – + Roman Sosnowski /of. kolegów z bloku ul. Lubelska 29/.

ŚRODA – 7 IX – 7.00 – + Greg /7/ Jan Sadowski. 18.00 – + Andrzej BANY /30-sty/. 18.00 –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 VIII 2016 r.

WPROWADZENIE: Dzień Pański – niedziela – jest poświęcony Bogu. Gromadzimy się w świątyni, aby przeżyć najpiękniejszą chwilę tego Dnia – EUCHARYSTIĘ – ucztę, na której zasiadamy z Bogiem przy jednym stole. Jest Ona szczytem życia chrześcijańskiego, pozwala nam poznać, co mamy czynić i udziela sił do wypełnienia poznanych obowiązków. Abyśmy godnie uczestniczyli w tej tajemnicy, najpierw przeprośmy Pana za grzechy. KALENDARIUM: 29 VIII – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela, 1 IX – Bł. Bronisławy, dz., 3 IX – Św. Grzegorza Wielkiego, p., dK., 1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przechodząc przez świętą Bramę Miłosierdzia pamiętajcie

Czytaj więcej

INTENCJE 29 VIII – 4 IX 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 29 VIII –
7.00 – + Czesława DZIĘGIELEWSKA /30-sty/.
18.00 – + Tadeusz Wicha.
18.00 – + Zofia WITKOWSKA /30-sty/.

WTOREK – 30 VIII –
7.00 – O zdrowie dla Stanisława Pietrasa.
18.00 – O błog. Boże w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Franciszek ZALESKI /30-sty/.

ŚRODA – 31 VIII – 7.00 – +. 18.00 – + Irena SALASA /30-sty/. 18.00 – ZBIOROWA: /O błog. Boże i zdrowie dla: Anny, Beaty, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Ireny, Zofii, Genowefy, Marka, Zbigniewa

Czytaj więcej