INTENCJE 24 X – 30 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 24 X –
7.00 – + Edward Rodak
18.00 – O łaskę zdrowia dla Daniela Szczerby.
18.00 – + Greg. /24/ Stanisław Murat.

WTOREK – 25 X –
7.00 – + Zenona FABER /30-sty.
7.00 – + Helena KOSIOR /30-sty/.
18.00 – O Boże błog. w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Irena Gutkowska /7 r. śm./.
18.00 – + Greg. /25/ Stanisław Murat.

ŚRODA – 26 X – 7.00 – + Feliksa i zm. z rodz. Kwiecińskich i Tarkowskich. 18.00 – + Greg. /26/ Stanisław Murat. 18.00 – + Daniel Jaworski /9 r.śm./.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 X 2016 r.

WPROWADZENIE: Liturgia Słowa mówi o potrzebie wytrwałości w modlitwie. Obraz współdziałania z Bogiem i wytrwałości człowieka, a nawet całej wspólnoty wierzących, przedstawia Księga Wyjścia. W drugim czytaniu są zawarte konkretne rady, jak być wytrwałym na drodze do Stwórcy, trzymając się Słowa Bożego i Kościoła, który to Słowo głosi i Mu służy. Bóg słucha uważnie naszych modlitw. Wpatrzeni w postać modlącego się św. Jana Pawła II starajmy się, by nasze modlitwy były godne, więc na początku tej EUCHARYSTII szczerze przeprośmy… KALENDARIUM: 17 X – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp., m., 18 X – Św. ŁUKASZA, Ew., 20 X – Św. JANA KANTEGO, prb., patrona diecezji,<br

Czytaj więcej

INTENCJE 17 X – 23 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 17 X –
7.00 – + Greg /17/ Stanisław Murat.
18.00 – + Grzegorz Grzelak.
18.00 – + Ryszard Hain /19 r.śm./.

WTOREK – 18 X –
7.00 – + Władysław /25 r.śm./ Lucjan, Leokadia.
18.00 – O Boże błog. dla Radia Maryja, TV Trwam, wszystkich dzieł przy nich powstałych
oraz za wszystkich słuchaczy w kraju i poza jego granicami.
18.00 – + Jan Jędrusiak /32 r.śm./ Agnieszka, Stanisław, Bolesław, Marianna.
18.00 – + Greg /18/ Stanisław Murat.

ŚRODA – 19 X – 7.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. dla Katarzyny i Jakuba. 18.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 X 2016 r.

WPROWADZENIE: Liturgia Słowa opowiada o Bogu uzdrawiającym ludzi. Uzdrowienie poganina Naamana stało się dla niego dowodem, że Bóg Izraela jest prawdziwy. Słuchając Listu św. Pawła do Tymoteusza, doświadczamy jego uzdrowionego serca. Ewangelia wspomina spotkanie dziesięciu trędowatych z Jezusem. Zostali oczyszczeni z trądu. Tylko jeden uwielbił Boga. Za brak wdzięczności w naszym życiu na początku tej EUCHARYSTII szczerze przeprośmy… KALENDARIUM: 12 X – Bł. Jana Beyzyma, prb., 13 X – Bł. Honorata Koźmińskiego, prb., 14 X – Św. Małgorzaty Marii Alacogue, dz., 15 X – Św. Teresy od Jezusa, dz., dK., 1. „Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególny sposób obecnych

Czytaj więcej

INTENCJE 10 X – 16 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 10 X –
7.00 – + Małgorzata Wrotniak; Władysław.
18.00 – + Jan Dobosz.
18.00 – + Greg /10/ Stanisław Murat.
WTOREK – 11 X –
7.00 – +.
18.00 – O błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny.
18.00 – + Helena Kosior /of. członków Kółek Różańcowych/.
18.00 – + Aniela Kłos /2 m. po śm./.
18.00 – + Greg /11/ Stanisław Murat.

ŚRODA – 12 X – 7.00 – + Helena Niemczyk. 18.00 – + Greg /12/ Stanisław Murat. 18.00 – + Regina Cyman /2 r.śm./; Jan i Aleksandra Cyman; Irena Malanda

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 X 2016 r.

WPROWADZENIE: W pierwszą niedzielę października wnikamy w kolejny aspekt tajemnicy sakramentu chrztu – rozważamy co znaczy „królować z Chrystusem”? Odpowiedź staje się jasna, gdy spojrzymy na KRZYŻ. Nasz Król ma na głowie koronę cierniową, a w czasie Ostatniej Wieczerzy umył swoim uczniom nogi. Nasze królowanie z Chrystusem polega zatem na służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Za zaniedbania w posłudze innym, na początku tej EUCHARYSTII szczerze przeprośmy… KALENDARIUM: 2 X – /dzisiaj/ Św. Aniołów Stróżów, 4 X – Św. Franciszka z Asyżu, z., diak., 5 X – Św. Faustyny Kowalskiej, z., 7 X – NMP RÓŻAŃCOWEJ, 1. „Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro w liturgii

Czytaj więcej

INTENCJE 3 X – 9 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 3 X –
7.00 – + Za zm. z rodz. Tylusów, Fotymów, Drumlaków, Ściborków.
18.00 – + Teresa Kamińska /z racji imienin/.
18.00 – + Greg /3/ Stanisław Murat.
18.00 – + Janina Sikora /9 r.śm./; Paweł, Barbara.

WTOREK – 4 X –
7.00 – + Julianna, Tadeusz, Antoni.
7.00 – + Jerzy JAKIELASZEK /30-sty/.
18.00 – + Jan Sadowski /1 r.śm./.
18.00 – + Greg /4/ Stanisław Murat.
18.00 – + Stefan Kowalski.

ŚRODA – 5 X – 7.00 – + Władysława Filipczak. 18.00 – + Greg /5/ Stanisław Murat. 18.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus objawia się nam dzisiaj jako Łazarz, biedak pokryty ranami, z marginesu, z „peryferii” naszego świata. On ma mac ugasić pragnienie prawdziwego życia, które jest w nas. Jeśli będziemy wytrwale słuchać Jego Słowa i przyjmiemy ożywczą moc Jego sakramentu Ciała i Krwi, wprowadzimy Go do centrum naszego życia i będziemy naprawdę szczęśliwi. Na początku za zaniedbania szczerze przeprośmy…
KALENDARIUM:
26 IX – Św. Kosmy i Damiana, mm.,
27 IX – Św. Wincentego a Paulo, prb.,
28 IX – Św. Wacława, m.,
29 IX – Św. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA,
30 IX – Św. Hieronima, prb.,
1 X – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz., dK.,

1. „Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę

Czytaj więcej

INTENCJE 26 IX – 2 X 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 26 IX –
7.00 – + Greg /26/ Jan Sadowski.
18.00 – + Kazimierz /13 r.śm./, Maria, Konstanty Jan Werner.
18.00 – + Władysław /41 r.śm./, Marianna, Michał z rodz. Surmackich i Stokowskich.

WTOREK – 27 IX –
7.00 – + Greg /27/ Jan Sadowski.
18.00 – O błog. Boże i zdrowie dla członków grupy AA.
18.00 – + Henryk Ścieszka; Jan, Zofia.

ŚRODA – 28 IX – 7.00 – + Maria, Janina, Edward Sadurscy. 18.00 – + Greg /28/ Jan Sadowski. 18.00 – + Teodora /k/ Dróżdż; Piotr /38 r.śm./; Wacław /5 r.śm./, zm. z rodz. Drożdżów.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 IX 2016 r.

WPROWADZENIE: Jesteśmy lub staramy się być w życiu pomysłowi, bystrzy, zapobiegliwi, przewidujący w dążeniu do zdrowia, spokojnej starości…Może to i dobrze. Czy jednak podobnie staramy się o zbawienie, pogłębienie wiary, przyjaźń z Chrystusem? O tym pierwszym i drugim mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Otwórzmy pokornie serca, sumienia i umysły, abyśmy świadomie i wytrwale zdążali do zbawienia, a za zaniedbania szczerze przeprośmy… KALENDARIUM: 20 IX – Św. Andrzeja Kim Taegon, prb., Pawła Chong Hasang i Tow., mm., 21 IX – Św. Mateusza, Ap., Ew., 23 IX – Św. Pio z Pietrelciny, prb., 1. „Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy święto Podwyższenie

Czytaj więcej