INTENCJE 29 V – 4 VI 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 29 V –
7.00 – + Greg. /30 – ostatnia/ Halina Ostasz.
18.00 – O uleczenie córki z ciężkiej choroby.
18.00 – + Mieczysław Chmielnicki /of. sąsiadów z bloku przy ul. Lubelskiej 31/.

WTOREK – 30 V –
7.00 – + Ryszard Łuka.
18.00 – O błog. Boże dla członków wspólnoty AA.
18.00 – O uleczenie córki z ciężkiej choroby.
18.00 – + Aniela /z racji imienin/; Anna, Jan z rodz. Sułek i Henryk Bartuzi.
18.00 – + Stanisława /k/, Jan /30 r.śm./; Janusz.

ŚRODA – 31 V – 7.00 – Za członków ADŚ: o potrzebne łaski dla żyjących; życie wieczne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 V 2017 r.

WPROWADZENIE: Jezus Chrystus, który umiłował nas do końca i który dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał, wzywa każdego z nas po imieniu, byśmy wznieśli nasze serca tam, gdzie są prawdziwe radości. Świadomy zbliżania się chwili rozstania z uczniami, Zbawiciel zapowiada posłanie przez Ojca Ducha Pocieszyciela, który pozostanie z nimi na zawsze. Od sakramentu chrztu i bierzmowania Duch Święty już jest między nami i pomaga nam zachowywać przykazania Jezusa. Za to jednak, że popełniamy zaniedbania przeprośmy… KALENDARIUM: 24 V – NMP Wspomożycielki Wiernych, 26 V – Św. Filipa Nereusza, prb., 28 V – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 1. „Z radością witam polskich pielgrzymów

Czytaj więcej

INTENCJE 22 V – 28 V 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 22 V –
7.00 – + Greg. /23/ Halina Ostasz.
18.00 – O uleczenie córki z ciężkiej choroby.
18.00 – + Jan Łuka /13 r.śm./.

WTOREK – 23 V –
7.00 – + Greg. /24/ Halina Ostasz.
7.00 – + Edward Kalamon.
18.00 – O uleczenie córki z ciężkiej choroby.
18.00 – + Michał Wójcik /23 r.śm./.
18.00 – + Anastazja Tomaszewska /48 r.śm./.

ŚRODA – 24 V – 7.00 – + Greg. /25/ Halina Ostasz. 18.00 – + Mieczysław Fotyma /6 r.śm./. 18.00 – ZBIOROWA: /O błog. Boże i zdrowie dla

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Każdy dzień przynosi wiele okoliczności, w których rodzi się w nas lęk. Jezus Chrystus chce nas zapewnić, że będąc z Nim nie musimy się niczego bać, że ufając Jemu, rodzi się w nas poczucie bezpieczeństwa. Oddajmy Bogu na początku tej EUCHARYSTII wszystko to, czego się boimy. On to wszystko weźmie w swoje ręce. Niech Bóg nas poprowadzi drogą ufnego zawierzenia Jemu. A za grzechy Pana Boga przeprośmy… KALENDARIUM: 16 V – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prb., m., patrona Polski, 1. „Serdecznie pozdrawiam przybyłych do Rzymu Polaków. W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzorem „Dobrego Pasterza”

Czytaj więcej

INTENCJE 15 V – 21 V 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 15 V –
7.00 – + Greg. /16/ Halina Ostasz.
18.00 – + Bolesław GOLUCH /30-sty/.
18.00 – + Bolesław Goluch /of. sąsiadów z bloku przy ul. Norwida 29/.

WTOREK – 16 V –
7.00 – + Greg. /17/ Halina Ostasz.
7.00 – + Jadwiga SZPAKOWSKA /30-sty/.
18.00 – O Boże błog. dla O. Dyrektora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów TV
Trwam i innych dzieł przy nich powstałych.
18.00 – O zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii.
18.00 – + Józef Syrokosz; zm. z rodz. Syrokoszów.

ŚRODA – 17 V – 7.00 – + Greg. /18/ Halina Ostasz.<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Po raz kolejny w naszym życiu przed momentem przekroczyliśmy próg naszej świątyni by znaleźć się u źródeł łask Jezusa Chrystusa. Tworzymy Jego owczarnie, On jest naszym Pasterzem. Z Nim jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Za bezcenny dar kapłaństwa i EUCHARYSTII złóżmy Chrystusowi nasze dziękczynienie i uwielbiajmy Pana – Bramę Królestwa. A za grzechy Pana Boga przeprośmy… KALENDARIUM: 8 V – ŚW. STANISŁAWA, bp., m., głównego patrona Polski i archidiecezji lubelskiej, 13 V – NMP FATIMSKIEJ /100-lecie/. 1. „Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzisiaj przypada Uroczystość

Czytaj więcej

INTENCJE 8 V – 14 V 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 8 V –
7.00 – + Greg. /9/ Halina Ostasz.
18.00 – + Władysława, Józef Kasprzak.
18.00 – + Janina, Maria, Edward Sadurscy.
18.00 – + Stanisław Błaziak /17 r.śm./; zm. z rodz. Błaziaków i Sysów.

WTOREK – 9 V –
7.00 – + Greg. /10/ Halina Ostasz.
7.00 – + Stanisław /mąż/ Zielonka; Stanisław /teść/ Zielonka.
18.00 – + Marian Grundbek /7 r.śm./.
18.00 – + Aleksandra /20 r.śm./, zm. z rodz. Matraszków i Podsiadłych.
18.00 – + Jan Jamroch /2 r.śm./.

ŚRODA – 10 V – 7.00 – + Greg. /11/ Halina Ostasz. 18.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 IV 2017 r.

WPROWADZENIE: Dziś po raz kolejny usłyszymy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Uczniom wędrującym do Emaus trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie. Jezus więc przybliżył się do nich i wyjaśnił im wszystko. Dzisiaj Niedziela Biblijna rozpoczyna 9 Tydzień Biblijny. Mamy okazję dowiedzieć się wszystkiego i uwierzyć pełnią serca, że Chrystus żyje. Za to, tak mało czytamy Pismo św. a także za wszystkie inne grzechy Boga przeprośmy… KALENDARIUM: 1 V – Św. Józefa, rzemieślnika; 2 V – Św. Atanazego, bp., dK., 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski, 4 V – Św. Floriana, m., 6 V – ŚW. FILIPA i JAKUBA App., 1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów

Czytaj więcej

INTENCJE 1 V – 7 V 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 V –
7.00 – + Greg. /2/ Halina Ostasz.
18.00 – + Greg. /30-ostatnia/ Arkadiusz Rodak.
18.00 – + Janina Lisowska /3 r.śm./; Helena Brzostek /1 r.śm./; Kazimierz, Antoni, Wincenty.

WTOREK – 2 V –
7.00 – + Greg. /3/ Halina Ostasz.
7.00 – + Wanda Grzebalska /of. sąsiadów/.
18.00 – Prośba o błog. Boże i dary Ducha św. dla Piotra /na czas matury/.
18.00 – + Halina Zarzecka /2 r.śm./.
18.00 – + Jerzy Uhle.

ŚRODA – 3 V – M. B. KRÓLOWEJ POLSKI. 7.30 – + Stanisław, Stanisława. 9.00 – + Greg. /4/ Halina Ostasz.

Czytaj więcej