OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare) – 26 III 2017 r.

WPROWADZENIE: Przeżywana dziś IV niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą radości, ponieważ w pośrodku okresu przygotowania do Wielkanocy uświadamiamy sobie radosną dla nas prawdę, że Bóg jest Miłosierny. Najwyższym wyrazem Bożej Miłości jest Krzyż, na którym został wywyższony Jezus Chrystus. Dlatego jako wspólnota Kościoła gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego, aby w pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała i Krwi Syna Człowieczego. Zanim jednak to uczynimy, za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku przeprośmy… 1. „Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jako drogę przemiany wskazuje post, modlitwę i jałmużnę. Zachęca do rachunku sumienia

Czytaj więcej

INTENCJE 27 III – 2 IV 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 III –
7.00 – + Marian SZCZEPANIAK ./30-sty/.
18.00 – + Zofia Tokarska /4 r.śm./.
18.00 – + Greg. /27/ Czesława /k/ Buda.

WTOREK – 28 III –
7.00 – + Greg. /28/ Czesława /k/ Buda.
7.00 – + Władysław WISŁAWSKI /30-sty/.
18.00 – + Marian Szczepaniak /of. Kółek Różańcowych/.
18.00 – O Boże błog. dla członków wspólnoty AA.
18.00 – + Teodora Przychodzeń /15 r.śm./; Edward, Czesław, Halina.

ŚRODA – 29 III – 7.00 – + Franciszek Talarek /of. porannych czcicieli M. B. Różańcowej/. 18.00 – O nawrócenie Olgi

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 III 2017 r.

WPROWADZENIE: Jezus prosi o kubek wody. Św. Albert tego się nauczył – dawać kubek wody. Ale dialog Chrystusa z kobietą samarytańską pełen jest pytań i odpowiedzi, poprzez które Chrystus dotyka jej intymnego życia, odsłania jej wnętrze, ukazuje jej prawdę o sobie samej. Samarytanka nie rezygnuje z dialogu. Pyta o właściwy sposób oddawania czci Bogu. Słyszy, że „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, i takich czcicieli chce mieć Ojciec”. Kubek wody jest uwieńczeniem prawdziwej pobożności, stąd konieczność nawrócenia. A więc – za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 20 III – ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, 25 III –

Czytaj więcej

INTENCJE 20 III – 26 III 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 20 III – ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP.
7.00 – O błog Boże i łaskę dobrej śmierci dla żyjących członków Apostolstwa Dobrej Śmierci,
a dla zmarłych o radość życia wiecznego.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę świętego Patrona dla Łukasza Miazgi
/w 18 r. urodzin/.
18.00 – + Greg. /20/ Czesława /k/ Buda.

WTOREK – 21 III – 7.00 – + Henryka Wronikowska /of. sąsiadów z bloku przy ul. Sieroszewskiego 9/. 7.00 – + Greg. /za ks. Tadeusza Józefczaka/ 18.00 – O błog Boże dla Mateusza /w 25 r. urodzin/. 18.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 III 2017 r.

WPROWADZENIE:. Nikt z nas nie jest pozbawiony usłyszenia głosu Zbawiciela świata. Głos Boga rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka. Sumienie jest najtajnieszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. Jest ważne, aby każdy wszedł w siebie, ażeby usłyszeć głos swego sumienia i za nim pójść. Służy temu WIELKI POST. Za wszystkie grzechy i słabości we wierze na początku przeprośmy…

KALENDARIUM:
17 III – Św. Patryka, bp.,
18 III – Św. Cyryla Jerozolimskiego, bp., dK.,

1. „W obecnym Wielkim Poście spróbujmy podjąć pokutę nie ze skwaszoną miną, ale z uśmiechem – zachęcił papież Franciszek w swym wpisie na Twitterze. 2. Dzisiaj

Czytaj więcej

INTENCJE 13 III – 19 III 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 13 III –
7.00 – + Julianna, Wacław, Weronika, Jan, Katarzyna, Adam, Zbigniew.
18.00 – + Greg. /13/ Czesława /k/ Buda.
18.00 – + Marianna Lassak /3 r.śm./.

WTOREK – 14 III –
7.00 – + Greg. /14/ Czesława /k/ Buda.
18.00 – + Wiesław Słota /of mieszkańców bloku przy ul. Reymonta 3/.
18.00 – + Andrzej Mika /15 r.śm./ Marianna i Bogumił.
18.00 – + Krystyna Jurczak.
18.00 – + Krystyna Kapusta /z racji imienin/.

ŚRODA – 15 III – 7.00 – + Arkadiusz /1 r.śm./. 18.00 – + Greg. /15/ Czesława /k/ Buda. 18.00 – + Wiesław

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5 III 2017 r.

WPROWADZENIE:. W Kościele rozpoczął się czas WIELKIEGO POSTU, który jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia i dar pokoju dla wszystkich ludzi. Obyśmy czas przygotowania do świąt Wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących. Kuszenie Jezusa pokazuje, że Syn Boży odrzuca to, co proponuje Mu szatan. Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas, a więc za wszystkie grzechy, szczególnie za brak miłości i słabości we wierze na początku przeprośmy…

KALENDARIUM:
7 III – Św. Perpetuy i Felicyty, mm.,
8 III – Św. Jana Bożego, z.,

1. „Drodzy pielgrzymi polscy, serdecznie pozdrawiam was

Czytaj więcej

INTENCJE 6 III – 12 III 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 6 III –
7.00 – + Greg. /6/ Czesława /k/ Buda.
18.00 – + Kamil Gładysz.
18.00 – + Hanna Żuk /18 r.śm/; i zm. z rodz. Sułek.
18.00 – + Tadeusz Kosel /of. Kół Różańcowych/.

WTOREK – 7 III –
7.00 – + Sławomir Bernard /of. siostry i bracia z rodzinami/.
7.00 – + Henryka WRONIKOWSKA /30-sty/.
18.00 – + Greg. /7/ Czesława /k/ Buda
18.00 – + Andrzej KAPŁON /30-sty/.
18.00 – + Maria, Mieczysław Matlewscy; Piotr.

ŚRODA – 8 III – 7.00 – + Greg. /8/ Czesława /k/ Buda. 18.00 – + Helena, Stanisław, Zdzisław.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 II 2017 r.

WPROWADZENIE: Stajemy przed Bogiem , który nigdy o nas nie zapomina! Który ciągle nas otacza swoją miłością. Przychodzimy, aby tutaj słuchać o Bogu, aby Go poznawać, coraz bardziej w Niego wierzyć i coraz bardziej Go kochać. Nich słuchanie Słowa Bożego i uczestniczenie w Komunii św. będzie wzmocnieniem naszej wiary. A za wszystkie grzechy, szczególnie za brak miłości i słabości we wierze na początku przeprośmy…

KALENDARIUM:
1 III – ŚRODA POPIELCOWA,
4 III – ŚW. KAZIMIERZA, królewicza.,

1. „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jak mówi św. Paweł: „W nadziei już jesteśmy zbawieni”. Rzeczywiście przez chrzest Chrystus uczynił nas uczestnikami swego zmartwychwstania

Czytaj więcej

INTENCJE 27 II – 5 III 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 II –
7.00 – + Roman Kasiborski /z racji imienin/; Feliks, Helena.
18.00 – + Jan Gowin; Aleksandra, Kazimierz, Antoni.
18.00 – + Edward, Augustyn, Marian Grochowicz.

WTOREK – 28 II –
7.00 – + Tadeusz Sikora /25 r.śm./; Genowefa, Marian, Józef.
18.00 – + Sławomir Bernard /of. siostry i bracia z rodzinami/.
18.00 – + Roman Król /1 r.śm./; Jan Król /23 r.śm./.
18.00 – + Antoni Rzeźnik /30 r.śm./; Janina Rzeźnik.

ŚRODA – 1 III – ŚRODA POPIELCOWA. 7.00 – + Józef Kuna /9 r.śm./; Anna, Stanisław Daniel. 9.00 – + Greg. /1/ Czesława /k/ Buda.

Czytaj więcej