OGŁOSZENIA V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 II 2016 r.

WPROWADZENIE: Dzisiaj czynimy trzeci krok na jubileuszowej drodze chrzcielnej, którą kroczymy z racji 1050 r. Chrztu Polski. Podczas chrztu kapłan pyta rodziców i chrzestnych – czy wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła i szatana. Zobowiązują się także do troski o wzrost dziecka w wierze, aby zachować je wolnym od skażenia grzechem i umożliwić rozwój. Dziś troska o rozwój naszej wiary złożona jest w nasze ręce. Niech Słowo Boże i Najświętsze Ciało Chrystusa, które spożyjemy umacniają nas na drodze wiary. Na początku przeprośmy za grzechy… KALENDARIUM: 10 II – ŚRODA POPIELCOWA, 11 II – NMP z Lourdes . 1. Ojciec św. do Polaków: „Sprawiedliwość Boga, to

Czytaj więcej

INTENCJE 8 II – 14 II 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 8 I –
7.00 – + Julianna, Antoni, Tadeusz.
18.00 – + Krzysztof Kloc /of. rodziny Szewczyków/.
18.00 – + Władysława Piesek /1 r.śm./; Marianna; Edward; Jan Piesek; Henryk, Kazimiera,
Stanisław Piwowarek.
18.00 – + Jan Dobosz /2 m. po śm./.

WTOREK – 9 II – 7.00 – + Jan POŻAROWSZCZYK /30-sty/. 18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. na dalsze lata dla Małgorzaty i Przemysława Bajew /w 25 r. ślubu/. 18.00 – + Stanisława i Stefan Woźniak; Jadwiga, Janina, Krystyna, Helena, Władysław,

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 I 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do weryfikacji naszych własnych postaw. Jezus był wymagający dla Żydów. On właśnie dlatego, że deklaruje swą miłość wobec każdego, stawia jednoznaczne wezwanie do budowania wiary odważnej, jednoznacznej, traktowanej na serio. W niedzielnej EUCHARYSTII odnajdujemy siły i czas, aby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, a na początku przeprośmy Go za nasze grzechy. KALENDARIUM: 2 II – OFIAROWANIE PAŃSKIE, 5 II – Św. Agaty, dz., m., 6 II – Św. Pawła Miki i Tow. mm., 1. Ojciec św. do Polaków: „Witam przybyłych na tę audiencję pielgrzymów polskich. Nadzwyczajny Jubileusz zaprasza nas, byśmy otworzyli serca na dary Bożego Miłosierdzia

Czytaj więcej

INTENCJE 1 II – 7 II 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 I –
7.00 – + Krzysztof KLOC /30-sty/.
18.00 – Dziękujemy Panu Bogu i M. B. Różańcowej za opiekę, prosimy za pośrednictwem
Św. Alberta o Boże błog. dla wszystkich Kółek Różańcowych i dla opiekuna
/w 7 r. powstania II Koła Różańcowego/.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla rodz. Hajduków /w 30 r. śl./.

WTOREK – 2 II – OFIAROWANIE PAŃSKIE. 7.30 – + Józef /5 r.śm./; Kazimiera /4 r.śm./; Stanisław; Joanna. 9.00 – + Henryk /5 r.śm./; Jadwiga. 16.00 – + Władysława Nogalska /9 r.śm./ i

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 I 2016 r.

WPROWADZENIE: Jezus zachęca nas dzisiaj do słuchania. On ma dla nas dobrą nowinę – Słowo życia, a nie śmierci. Słowo nadziei. Czy je przyjmiemy? Czy będziemy uważnymi słuchaczami? Nie zmarnujmy znów danej nam wielkiej szansy, bo Słowo Boże przyjęte do serca i w sercu zakorzenione ma moc przemienić nasze życie. Na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. KALENDARIUM: 25 I – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, Ap., 26 I – Św. Tymoteusza i Tytusa, bpów., 27 I – Bł. Jerzego Matulewicza, bp., 28 I – Św. Tomasza z Akwinu, prb, dK., 1. Podczas środowej audiencji Ojciec św. powiedział: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego Tygodnia

Czytaj więcej

INTENCJE 25 I – 31 I 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 25 I –
7.00 – + Greg. /25/ Roman Gruszczyński.
7.00 – O zdrowie dla Janiny Piesek.
7.00 –
18.00 – + Wacław Szczygieł /9 r.śm./; Mieczysława Szczygieł.

WTOREK – 26 I –
7.00 – + Greg. /26/.
18.00 – O bł. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św. dla Marty i Jacka Rzeszot /w 25 r. ślubu/.
18.00 – O błog. Boże i moc Ducha św. w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Włodzimierz Adamczyk /of. sąsiadów bloku przy ul. Lubelskiej 31/.
18.00 – + Waldemar Kowalczyk; Władysław, Zofia Napora.

ŚRODA – 27 I – 7.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 I 2016 r.

WPROWADZENIE: EUCHARYSTIA jest ucztą, którą przygotował dla nas Bóg. Przychodzimy, aby karmić się Jego Słowem i Ciałem i aby zaprosić Chrystusa i Jego Matkę do naszego życia. Prosimy o wzmocnienie naszej radości i sił przydatnych w walce z naszymi słabościami, by ich nie brakowało jak u biesiadników w Kanie Galilejskiej. Na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. KALENDARIUM: 19 I – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp., 21 I – Św. Agnieszki, dz., m., 22 I – Św. Wincentego, diak., m., i Św. Wincentego Pallottiego, prb., 23 I – Św. Wincentego Lewoniuka i 12 Tow., mm., z Pratulina 1. Podczas środowej audiencji głos Ojca św.: „Bóg jest całkowicie i zawsze godny

Czytaj więcej

INTENCJE 18 I – 24 I 2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 18 I –
7.00 – + Greg. /18/ Roman Gruszczyński.
7.00 – + Krystyna ZWOLAK /30-sty/.
7.00 – + Mariusz, Barbara, Konrad Jabłońscy.
18.00 – + Stefania, Józef Pękala; Anna, Ireneusz Kozak

WTOREK – 19 I –
7.00 – + Greg. /19/.
7.00 – + Maria SIEDLACZEK /30-sty/..
7.00 – O bł. Boże dla O. Dyrektora, pracowników i całej Rodziny Radia Maryja.
18.00 – + Czesław, Franciszek, Marianna zm. z rodz. Piotrowskich.

ŚRODA – 20 I – 7.00 – + Greg. /20/ Roman Gruszczyński. 7.00 – + Stanisław SOLA /30-sty/. 7.00 &#8211

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA Niedziela. CHRZEST PAŃSKI – 10 I 2016 r.

WPROWADZENIE: Przeżywa my dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego, a więc wspominamy dzień, w którym Jezus przyjął chrzest z rąk Jana. To wydarzenie stało się ważnym momentem objawienia: sam Bóg Ojciec ogłosił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. Ten Jezus gromadzi nas dziś na EUCHARYSTII. Przychodzi do nas i przypomina nam, że od momentu naszego chrztu, On wciąż chce być blisko nas i nas prowadzić. Na początku tej EUCHARYSTII przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. KALENDARIUM: 1. Szczególnie w tym Roku Świętym Miłosierdzia sprawmy, by Ewangelia coraz bardziej stawała się ciałem w naszym życiu – apelował Franciszek, dodając, że rozważanie jej i wprowadzanie w życie

Czytaj więcej