Beatyfikacja bpa Álvaro del Portillo 27 wrzesnia br.

27 wrzesnia odbędzie się beatyfikacja bpa Bp Álvaro del Portillo. Oddał on całkowicie swoje talenty – był doktorem w trzech specjalizacjach (inżynierii lądowej, historii i prawie kanonicznym) – na wierną służbę Kościołowi. Spełniał liczne i odpowiedzialne zadania, które powierzała mu Stolica Apostolska, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II. W 1982 r. św. Jan Paweł II ustanawiając Opus Dei jako Prałaturę Personalną, mianował Álvaro del Portillo pierwszym Prałatem tej instytucji kościelnej, a w 1991 r. udzielił mu sakry biskupiej. Był głęboko zjednoczony z Papieżem i utrzymywał braterską więź ze wszystkimi biskupami. Znamienna była jego synowska przyjaźń ze św. Janem Pawłem II, którego

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW. XXIV Niedziela – 14 IX 2014 r.

WPROWADZENIE: „Potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne” (J 3,14-15). Jezus Chrystus – Pan i Zbawca – rozpięty na ramionach krzyża obejmuje wszechświat swoją miłością. Dzisiejsze święto skłania nas – Jego uczniów – do wdzięczności, a zarazem mobilizuje do obrony Krzyża i świadectwa wobec ataków na wiarę i jej wartości. W tym duchu przystąpmy do sprawowania świętych misteriów naszego zbawienia, a na początku tej EUCHARYSTII przeprośmy… KALENDARIUM: 15 IX – NMP Bolesnej, 16 IX – Św. Korneliusza, p., Cypriana, bp., mm., 17 IX – Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bp., 18 IX – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, z., patrona

Czytaj więcej

INTENCJE 15 IX – 21 IX 2014 r.

I N T E N C J E
15 IX – 21 IX 2014 r.
PONIEDZIAŁEK – 15 IX –
7.00 – O błog. Boże dla żyjących członków ADŚ oraz o Miłosierdzie Boże dla zmarłych.
18.00 – + Greg. /15/ Wacław Kramarz.
18.00 – + Bronisława /24 r.śm./; Adam, Katarzyna, Władysław, Kazimiera.
18.00 – + Grzegorz Grodzicki.

WTOREK – 16 IX – 7.00 – + Greg. /16/. 18.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę M. B. dla Anny /w 17 r. urodzin/. 18.00 – Dziękczynna za ewangelizację Radia Maryja i TV Trwam i wszystkie dzieła przy nich powstałe; polecamy Bożej Opatrzności i opiece M

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 IX 2014 r.

WPROWADZENIE: „W Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania”. Nasze grzechy zostały przebaczone, a w Chrystusie mamy przystęp do Ojca. Przystępujemy do ołtarza wspominając zbawcze wydarzenia, dzięki którym otrzymaliśmy życie Boże. Jako ci, którzy doświadczyli bliskości Boga wstawiamy się za tymi, którzy są jeszcze daleko. A na początku tej EUCHARYSTII przeprośmy… KALENDARIUM: 8 IX – NARODZENIE NMP. 9 IX – Św. Piotra Klawera, prb, bł. Anieli Salawy, dz., 13 IX – Św. Jana Chryzostoma, bp., dK., 1. „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele! W tych dniach, w wielu miastach Polski, jest wspominana 75. rocznica początku tragedii drugiej

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA 8 IX – 14 IX 2014 r.

PONIEDZIAŁEK – 8 IX – NARODZENIE NMP.
7.30 – + Małgorzata Sygnowska /z okazji urodzin/.
9.00 – O błog. Boże, łaski i życie zgodne w wolą Bożą dla Marianny /w 70 r. urodzin/.
16.00 – + Greg. /8/ Wacław Kramarz.
18.00 – + Dariusz Suszek /9 r.śm./; Ryszard Mania /17 r.śm./.
18.00 – + Piotr Niemczyk /16 r.śm./.
18.00 – + Irena, Ryszard, Tadeusz, Wacław i zm. z rodz.

WTOREK – 9 IX –
7.00 – + Antoni, Tadeusz, Julianna.
18.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry i Boże błog. dla rodziny.
18.00 – + Greg. /9/.
18.00 – + Grzegorz Grzelak.

ŚRODA – 10 IX – 7.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 VIII 2014 r.

WPROWADZENIE: W dzień Pański chrześcijanie gromadzą się na EUCHARYSTII. Pan Bóg nas na to spotkanie zaprosił, a nie zmusił. My w swej wolności odpowiedzieliśmy na to wezwanie pozytywnie i przyszliśmy, by oddać Mu chwałę. Dzisiaj Jezus w Ewangelii skieruje do nas kolejne zaproszenie: „Jeśli chcesz…”Jezus nie zmusza ale zaprasza. Niech uczestnictwo w niedzielnej EUCHARYSTII będzie wyrazem naszej wolnej woli i naszej miłości do Pana Boga. A na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 1 IX – Św. Bronisławy, dz., 3 IX – Św. Grzegorza Wielkiego, p., dK., 1. „Witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliście uroczystość Jasnogórskiej Madonny. Jej opiece zawierzam

Czytaj więcej

INTENCJE 1 IX – 7 IX 2014 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 IX –
7.00 – + Regina, Bronisław, Janina, Stanisława; zm. z rodz. Matraszków i Dmuchowskich.
8.00 – O błog. Boże dla uczniów, nauczycieli, katechetów i rodziców
/z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego/.
18.00 – O błog. Boże dla rodziców, o dar uzdrowienia.
18.00 – + Greg. /1/ Wacław Kramarz.
18.00 – + Stefania Furtak /1 r.śm./z racji imienin/.

WTOREK – 2 IX – 7.00 – Dziękczynna za lata pobytu Tomasza w par. Św. Brata Alberta i otrzymane w tym czasie łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże. 18.00 – + Greg. /2/.<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 VIII 2014 r.

WPROWADZENIE: Jezus wybiera Piotra na skałę, na której chce zbudować swój Kościół. Przekazuje Mu klucze Królestwa niebieskiego. To dowód ogromnego zaufania Boga wobec człowieka. Bóg powierza człowiekowi swoje sprawy. To dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy powołani, by kontynuować dzieło Jezusa na ziemi. Jednocześnie możemy być pewni, że On jest razem z nami , nie tylko w czasie tej EUCHARYSTII, ale również na wszystkich ścieżkach naszego życia. Na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 22 VIII – NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ czyli JASNOGÓRSKIEJ, 23 VIII – Św. Moniki, 24 VIII – Św. Augustyna, bp., dK., 25 VIII – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, 1. „Prośmy Pana o tę łaskę

Czytaj więcej