OGŁOSZENIA NIEDZIELA PALMOWA – 29 III 2015 r.

WPROWADZENIE: „Hosanna. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” – (Mt 11,9) – tak wołali witający Jezusa w Jerozolimie. My dziś mamy okazję, by uwielbić Pana w EUCHARYSTII – On przybywa, aby ofiarować siebie Bogu dla naszego zbawienia. Przyjmijmy Jego dar, a za wszelkie zanieczyszczenia grzechem przeprośmy Go. KALENDARIUM: 1. Ojciec Św. w swoim nauczaniu – „Demoralizacja odwodzi od zrozumienia miłosierdzia, bycia miłosiernymi. A Biblia nam mówi, że właśnie w miłosierdziu mieści się słuszny osąd. Lud Boży …znajduje przewrotnych, usiłujących go wykorzystać, nie dających tlenu duszy, nie dających nadziei, znajduje rygorystów, surowo krających w ludziach skruszonych

Czytaj więcej

INTENCJE 30 III – 6 IV 2015 r.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 30 III –

7.00 –
18.00 – + Władysława i Władysław; Edward, Kacper i Marianna, zm. z rodz. Śliwów
i Urbanków.
18.00 – + Wojciech Mańka; Krystyna Paradisz.
18.00 – + Józefa Sijka /of. sąsiadów z bloku Lubelska 33/.

WIELKI WTOREK – 31 III –

7.00 –
18.00 – + Michał Wysocki /34 r.śm./; zm. z rodz. Wysockich.
18.00 – + Stefania i Bogdan Wilczkowie.
18.00 – + Henryka /8 r.śm./, Marian /5 r.śm./ Skorek.

WIELKA ŚRODA – 1 IV –

7.00 – 18.00 – + Józefa Sijka /of. sąsiadów z bloku Lubelska 33/. 18.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 III 2015 r.

WPROWADZENIE: Czy jesteś cały tutaj – w kościele? Czy jesteś cały tutaj – na Mszy św.. zastaw za drzwiami wszystko, co kradnie Ci uwagę. Wyłącz sprawy domowe i z pracy. Zaczynamy rekolekcje! Wsłuchaj się w Słowo Pana, oczyść swoje serce w sakramencie pokuty i nakarm się Ciałem Chrystusa. Przypomnij sobie o Ukrainie dzisiaj, w dzień modlitw polskiego Kościoła w tej intencji, a za wszelkie zanieczyszczenia grzechem przeproś… KALENDARIUM: 25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, 1. Ojciec Św. w swoim nauczaniu – „Kościół jest domem Jezusa”, domem miłosierdzia, który przyjmuje wszystkich, a więc nie jest miejscem, którego drzwi chrześcijanie mogą zamknąć… Prośmy dziś Pana na Mszy

Czytaj więcej

INTENCJE 23 III – 29 III 2015 r.

PONIEDZIAŁEK – 23 III – RENOWACJA MISJI.

7.00 – O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Benedykta..
9.00 – Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę.
15.00 – Godzina Miłosierdzia
16.00 – + Stanisław Chowicki /40 r.śm./; Wacława Chowicka /19 r.śm./.
18.00 – + Irena, Ryszard, Tadeusz, Wacław i zm. z rodziny.
21.00 – Apel Misyjny.

WTOREK – 24 III – RENOWACJA MISJI – /Spowiedź/.

7.00 – 9.00 – + Zdzisław Kudyk /1 m. po śm./. 15.00 – Godzina Miłosierdzia. 16.00 – + Zofia. 18.00 – O błog. Boże i moc Ducha św. dla członków grupy AA.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 III 2015 r.

WPROWADZENIE: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. W EUCHARYSTII doświadczamy bezmiaru miłości Bożej. Tu zyskujemy najcenniejszy skarb – samego Jezusa, który oddając swe życie za nas w zbawczej ofierze, przekazuje nam Słowo Życia i daje nam siebie jako Pokarm. Byśmy Go mogli przyjąć, za wszelkie zanieczyszczenia świątyni naszego serca przepraszajmy… KALENDARIUM: 17 III – Św. Patryka, bp., 18 III – Św. Cyryla Jerozolimskiego, bp., dK., 19 III – ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, 1. Ojciec Św. w swoim nauczaniu – „Czyńmy dobro, a nie udawajmy świętości” – powiedział w homilii

Czytaj więcej

INTENCJE 16 III – 22 III 2015 r.

PONIEDZIAŁEK – 16 III –
7.00 – + Krystyna /r.śm./; Marek Zawadzki; zm. z rodz. Antoniewskich, Bochyńskich.
18.00 – + Feliksa i Feliks Partyka; Stanisław.
18.00 – + Ryszard GRYC /30-sty/.

WTOREK – 17 III – 7.00 – + Janina ŁUCJANEK /30-sty/. 18.00 – Aby MARYJA – Królowa Różańca św. wypraszała Boże błog. dla radia Maryja, TV Trwam, O. Dyrektora, współpracowników i słuchaczy. 18.00 – + Regina i Jerzy Potoccy. 18.00 – + Łucja Szulc; Stanisław Szulc. 18.00 – + Krystyna, Józef, Maria, Edmund; zm. z rodz. Śmiechów, Duniów, Baranów<br

Czytaj więcej

RENOWACJA MISJI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w par św Br Alberta w Puławach 21 III – 25 III 2015r.

Sobota 21 III
18,00 Msza św na rozpoczęcie
21,00 Apel Misyjny

NIEDZIELA; Kościół darem Miłosiernego Boga.

By obdarzyć świat pokojem,
Z Serca włócznią otwartego,
Wytrysnęły te dwa zdroje,
Miłosierdzia niezmiernego.
Woda na grzechów obmycie,
Krew, by karmić nasze życie.
I jak w arce Twej zbawienia,
Skarb ten złożon jest w Kościele
Aby wszystkie pokolenia,
Zeszły się w mistycznym Ciele.
By wysławiać całym życiem,
Miłosierdzia tajemnicę. (z Godzinek o Bożym Miłosierdziu)

porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę
+ 15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)
21,00 Apel Misyjny

PONIEDZIAŁEK; Sakrament Chrztu św.; (Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

Z wodą chrztu na świat spływają, Miłosierdzia hojne zdroje,<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 III 2015 r.

WPROWADZENIE: Ewangelia ukazuje nam Jezusa mówiącego o swym Ciele jak o świątyni. Serce chrześcijanina staje się także świątynią – przestrzenią Ducha Świętego. Dzisiejsza liturgia słowa zachęca nas do zastanowienia się nad tym, Co zanieczyszcza nasze serca – świątynie Ducha Świętego. Niech nasza dzisiejsza obecność i udział w EUCHARSYTII przypomni nam wielkość Bożego daru, złożonego w sercu każdego z nas. A za wszelkie zanieczyszczenia świątyni naszego serca przepraszajmy… KALENDARIUM: 4 III – ŚW. KAZIMIERZA, królewicza, 1. Ojciec Św. w swoim nauczaniu – „Niech Pan, w tym Wielkim Poście obdarzy nas łaską nauczenia się oskarżania samych siebie, będąc świadomymi, że

Czytaj więcej

INTENCJE 9 III – 15 III 2015 r.

PONIEDZIAŁEK – 9 III –
7.00 – + Maria WITEK /30-sty/.
18.00 – + Regina Cyman /5 m. po śm./.
18.00 – + Barbara Adamiec /1 r.śm./.
18.00 – + Beata Wiatr /5 r.śm./.

WTOREK – 10 III –
7.00 – + Ilona Bazylów /1 m. po śm./.
18.00 – O błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Mariusza /z okazji urodzin/
/of. Margaretki/.
18.00 – + Grzegorz Grzelak /6 r.śm./.
18.00 – + Ludwik Kozioł /6 r.śm./; zm. z rodz. Koziołów i Farionów.
18.00 – + Klemens Czapla; Wiera Czapla; zm. z rodz. Czaplów i Więckiewiczów.

ŚRODA – 11 III – 7.00 –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 III 2015 r.

WPROWADZENIE:. Zgromadzeni na EUCHARYSTII w II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Ad Gentes, przeżyjmy ją tak, byśmy z odwagą wzięli swój krzyż i szli dalej wytrwale w kierunku Zmartwychwstałego. Naszymi modlitwami otoczmy Tych, którzy głoszą Chrystusa na krańcach świata. Za to, co jeszcze przeszkadza nam w szczerym spotkaniu z Nim z serca przepraszajmy. KALENDARIUM: 4 III – ŚW. KAZIMIERZA, królewicza, 1. Do przeżywania Wielkiego Postu w duchu solidarności zachęcił Ojciec Św. w swoim dzisiejszym wpisie. Papieski tweet ma następującą treść: „Podczas Wielkiego Postu szukajmy konkretnych sposobów pokonywania naszej obojętności”. 2. Dzisiaj – II niedziela Wielkiego Postu. Jak co roku

Czytaj więcej