O G Ł O S Z E N I A PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 16 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Znakiem krzyża świętego rozpoczęliśmy sprawowanie Najświętszej Ofiary. Oto nasze wyznanie wiary i uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Z zadumą pochylamy się dziś nad jedną z największych tajemnic naszej wiary: Bóg jest jeden, ale istnieje w Trzech Osobach. Ojciec dał się poznać w dziele stworzenia; Syn Boży stał się widoczny w historii Jezusa z Nazaretu; Duch Święty chce i może być widoczny w Kościele, czyli całej naszej historii. Mamy dzisiaj Gościa – serdecznie witamy O. Józefa Mizerę – ze zgromadzenia Braci Kapucynów – sam wszystko o sobie opowie. Abyśmy świętowali w prawdziwej radości przeprośmy za nasze grzechy i prośmy Jezusa o miłosierdzie…
KALENDARIUM:
17 Czytaj więcej

I N T E N C J E 17 VI – 23 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 17 VI – ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO /odpust/.
7.30 – + Greg. /17/ Jan GOSEK.
9.00 – + Kazimierz /5 r.śm./.
18.00 – ZA PARAFIAN i wszystkich mieszkańców naszego MIASTA.
18.00 – Dziękczynna z prośbą św. Patrona o wstawiennictwo dla II Róży Różańcowej.
18.00 – + Barbara /1 r.śm./, Stanisław /28 r.śm./ z rodz. Wróblewskich.
18.00 – + Krystyna RŻEWSKA.
WTOREK – 18 VI –
7.00 – + Greg. /18/ Jan GOSEK.
18.00 – O błog. Boże dla Radia Maryja, TV Trwam, O. Dyrektora i dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Katarzyna, Łukasz, Szymon; zm. z rodz. Rutkowskich.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 9 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Gromadzi nas dziś Duch Święty. Pięćdziesiąt dni po chwalebnym zmartwychwstaniu Pana Jezusa wspominamy dzień w którym Duch Pocieszyciel zstąpił na apostołów. Dzięki Jego mocy poszli na cały świat głosić Ewangelię i założyli Kościół, którego jesteśmy częścią. Dziś ten sam Duch Święty pragnie umocnić naszą wiarę, byśmy i my byli świadkami Zmartwychwstałego. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.
KALENDARIUM:
10 VI – NMP MATKI KOŚCIOŁA,
11 VI – Św. Barnaby Ap.,
12 VI – Bł. Władysława Gorala, bp., Kazimierza Gostyńskiego, prb., Antoniego Zawistowskiego, prb.,
i Stanisława Mysakowskiego, prb., mm.,
13 Czytaj więcej

I N T E N C J E 10 VI – 16 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 10 VI –
7.00 – + Greg. /10/ Jan GOSEK.
18.00 – + Leokadia, Antoni Dudek; Edward Giza, Renata i Eugeniusz Kolibscy i zm. z rodzin: Karskich,
Dudków, Bajnogów, Maciągów i Gizów.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. sąsiadów z bloku/.
18.00 – + Anastazja Furtak /17 r.śm./.
WTOREK – 11 VI –
7.00 – + Greg. /11/ Jan GOSEK.
7.00 – + Marianna Chomiuk /2 r.śm./.
18.00 – + Krystyna Góra /17 r.śm./; Marian Góra /27 r.śm./.
18.00 – + Zygmunt, Zofia, zm. z rodz. Duckich, Soralów i Markowskich.
18.00 – + Stefan Stadejek /18 r.śm./.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A WNIEBOWSTĘPIENIE PAŃSKIE /VII Niedziela Wielkanocy/ – 2 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Dzisiejsza uroczystość WNIEBOSTĄPIENIA PAŃSKIEGO przepełniona jest radoś-cią i nadzieją. Jezus przekazuje nam, że naszym ostatecznym celem jest NIEBO: To nieba mamy pragnąć, to ku niebu mamy podążać. Zanim jednak je osiągniemy, nasz Pan wyznaczył nam zadania: trzeba głosić Ewangelię, żyć życiem sakramentalnym, świadczyć o Nim przez miłość. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.
KALENDARIUM:
2 VI – Św. Karola Lwangi i Tow., mm.,
5 VI – Św. Bonifacego, bp., m.,
8 VI – Św. Jadwigi Królowej,

  1. Pozdrowienia Ojca św.: „Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie
Czytaj więcej

I N T E N C J E 3 VI – 9 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 3 VI –
7.00 – + Greg. /3/ Jan GOSEK.
18.00 – + Antoni Pawłowski /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Krzysztof /9 r.śm./, Feliks /21 r.śm./ Iwan.
WTOREK – 4 VI –
7.00 – + Greg. /4/ Jan GOSEK.
7.00 – + Krzysztof Oczeretko /of. pracowników MEZAP/.
18.00 – Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże dla Teresy /z okazji 60 r. urodzin/.
18.00 – + Janusz Parzyszek.
18.00 – /Zaległa z 24 V godz. 18.00/.
ŚRODA – 5 VI –
7.00 – + Greg. /5/ Jan GOSEK.
18.00 – + O Boże błog. Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 26 V 2019 r.

WPROWADZENIE: Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego, który nas pocieszy i obroni – to On nas tu dziś przyprowadził, abyśmy mogli być wspólnotą zgromadzoną wokół Jezusa. Gdy tworzymy tę świętą komunię, doświadczamy pokoju, którego nie da nam nikt inny na świecie. Możemy się czuć w Jego opiece, jak w ramionach matki. Dziś chcemy w sposób szczególny modlić się w intencji naszych matek, polecając je opiece Bożej, a dla zmarłych matek modlimy się o nagrodę nieba. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.

KALENDARIUM:
29 V – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.,
30 V – Św. Jana Sarkandra, prb., m.,
31 V – NAWIEDZENIE NMP,
1 VI – Św. Justyna, m.,

  1. Pozdrowienia Ojca św.:
Czytaj więcej

I N T E N C J E 27 V – 2 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 V –
7.00 – + Józef Sibiga /of. Zbigniewa z rodziną z Łętowni/.
18.00 – Dziękczynna z prośba o Boże błog. głęboką wiarę i potrzebne łaski przez ręce Maryi – Matki
Miłosierdzia dla Mileny i Jacka /w 8 r. ślubu/ oraz ich syna Jakuba.
18.00 – + Greg. /27/ Feliks MIZERA.
18.00 – + Igor Grzechnik /10 r.śm./.

WTOREK – 28 V –
7.00 – + Jarosław, Wiesław Popiołek.
7.00 – + Greg. /28/ Feliks MIZERA.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla O. Wojciecha /w 8 r. święceń kapłańskich/.
18.00 – O zdrowie, Boże błog. i moc ducha Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A V NIEDZIELA WIELKANOCY – 19 V 2019 r.

WPROWADZENIE: My uczniowie Jezusa spotykamy się dzisiaj, by doświadczyć Jego obecności i słuchać Jego Słowa. Otrzymamy dzisiaj konkretną radę: nowe przykazanie, by wzajemnie się miłować, by po naszej miłości rozpoznano miłość do Chrystusa. To konkretny sposób na to, jak kochać Jezusa w codzienności – dostrzec Go w drugim człowieku. By tak mogło się stać, Bóg musi uczynić w nas wszystko nowe, dlatego na początku prośmy Go o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.

KALENDARIUM:
24 V – NMP Wspomożycielki Wiernych,

  1. Pozdrowienia Ojca św.: „Przedwczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja, to dzień Jej pierwszego objawienia i zamachu na życie św. Jana Pawła II. Pamiętamy jego
Czytaj więcej

I N T E N C J E 20 V – 26 V 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 20 V –
7.00 – + Stanisław Gosek.
7.00 – + Bartłomiej SZMYRGAŁŁO /30-sty/.
7.00 – + Greg. /20/ Feliks MIZERA.
17.00 – BIERZMOWANIE – Ks. Bp Artur MIZIŃSKI.
WTOREK – 21 V –
7.00 – + Stanisław Gosek.
7.00 – + Jan Jamroch /4 r.śm./.
18.00 – O błog. Boże dla Radia Maryja, TV Trwam, O. Dyrektora i dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Greg. /21/ Feliks MIZERA.
18.00 – + Władysław Mitura /10 r.śm./.
18.00 – + Grzegorz Bakiera /of. koleżanki Kasi/.
ŚRODA – 22 V –
7.00 – + Stanisław Gosek.
18.00 – Czytaj więcej