OGŁOSZENIA III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 I 2017 r.

WPROWADZENIE: Bardzo łatwo jest przyzwyczaić się do mroku grzechu, wpaść w przepaść między Bogiem a człowiekiem. Nawrócenie, to odkrycie, że światło jest piękniejsze od ciemności, że miłość jest piękniejsza od egoizmu, a życie z Bogiem piękniejsze od życia na własną rękę. Nawrócenie to odwaga decyzji. To wszystko pokazuje nam Św. Brat Albert, który przez osobiste nawrócenie odkrył po trudach Powstania Styczniowego i nocy słabości swoje wielkie powołanie do Miłości. Na początku tej Mszy św. przeprośmy… KALENDARIUM: 23 I – Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Tow., mm. z Pratulina. 24 I – Św. Franciszka Salezego, bp., dK., 25 I – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, Ap., 26 I –

Czytaj więcej

INTENCJE 23 I – 29 I 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 23 I –
7.00 – + Andrzej Świtalski /of. Danuty, Jakuba, Macieja Świerczek/.
7.00 – + Krystyna CYBULA /30-sty.
7.00 –
18.00 – + Jerzy /8 r.śm./; Bronisław /19 r.śm./; Daniela /k/ /22 r.śm./; zm. z rodz. Więk.

WTOREK – 24 I –
7.00 – + Czesława SKALSKA /30-sty/.
7.00 –
7.00 –
18.00 – + Mirosław Solecki /12 r.śm./; Rozalia, Piotr, Antoni, Marianna, Jan, Zofia zm. z rodz.
Golisów; Krystyna Malewska /13 r.śm./; Stanisław, Aleksandra, Halina.

ŚRODA – 25 I – 7.00 – + Andrzej Świtalski /of. Teresy i Michała Świerczek/.<br

Czytaj więcej

INAUGURACJA ROKU ŚW. BRATA ALBERTA

22 stycznia 2017 w naszym kościele uroczyście rozpoczynamy obchody roku św. Alberta Chmielowskiego. Na początek wspominamy rocznicę powstania styczniowego, w którym wziął udział Adam Chmielowski – św. Brat Albert. Serdecznie zapraszamy – także w imieniu Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych – na uroczystą liturgię o godz. 12.00. Liturgii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr Ryszard Podpora – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 I 2017 r.

WPROWADZENIE: Izajasza zapowiada przyjście Sługi Jahwe i Jego zbawczą misję. Mesjasz stanie się światłością i wybawicielem z niewoli grzechu. Dlatego św. Paweł pisząc do Koryntian przypomina, że w Chrystusie wszyscy są uświęceni i powołani do świętości. Św. Jan Chrzciciel wskazuje Mesjasza, obwieszcza publicznie, że On jest Synem Bożym, Zbawicielem świata: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Czy Go rozpoznajesz tu, podczas tej EUCHARYSTII?. Na początku tej Mszy św. przeprośmy… KALENDARIUM: 17 I – Św. Antoniego, op., 19 I – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp., 21 I – Św. Agnieszki, dz., m., 1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów! Drodzy bracia

Czytaj więcej

INTENCJE 16 I – 22 I 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 16 I –
7.00 – + Andrzej Świtalski /of. brata Bogdana/.
7.00 –
7.00 –
18.00 – + Stanisław Grzywacz /of. sąsiadów z bloku przy ul. Kochanowskiego 19/.

WTOREK – 17 I –
7.30 – O Boże błog. dla Radia Maryja, O. Dyrektora, wszystkich pracowników, słuchaczy i
innych dzieł przy nim powstałych.
7.00 – + Feliksa /k/ Zdun /16 r.śm./; zm. z rodz. Zdun.
7.00 –
18.00 – + Marianna /9 r.śm./, Stefan Niezgoda; Marianna, Walenty Owczarscy; Irena Łazarska.

ŚRODA – 18 I – 7.00 – + Andrzej Świtalski /of. Teresy i Edwarda Juśko z rodziną/.<br

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA CHRZEST PAŃSKI – 8 I 2017 r.

WPROWADZENIE: Św. Jan nad Jordanem chrzcił wodą, a jego chrzest był przygotowaniem do chrztu, który będzie udzielony w Duchu Świętym i spowoduje doskonałe oczyszczenie. Chrzest przyjmuje też Jezus, by „wypełnić to, co sprawiedliwe”. Słychać wtedy głos Ojca niebieskiego: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.. Oby te słowa o Zbawicielu przyczyniały się do przemiany naszego życia, a początku tej EUCHARYSTII przeprośmy…

KALENDARIUM:

1. „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, pojutrze będziemy obchodzili Uroczystość Objawienia Pańskiego. Ulicami wielu waszych miast i miejscowości przejdą uroczyste korowody Orszaku Trzech Króli. Uczestnicząc w nich i kierując do

Czytaj więcej

INTENCJE 9 I – 15 I 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 9 I –
7.00 – + O powrót do zdrowia i potrzebne siły dla Haliny Łukaszczyk.
7.00 – + Andrzej Świtalski /of. rodziny Starzyk z Olkusza/.
7.00 –
18.00 – + Jan Pożarowszczyk /1 r.śm./.

WTOREK – 10 I –
7.00 – + Andrzej Świtalski /of. mieszkańców bloku ul. Kochanowskiego 19/.
7.00 –
7.00 –
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Barbary Bartuzi /w 80 r. urodzin/ i dla całej
rodziny.

ŚRODA – 11 I – 7.00 – + Antoni /34 r.śm.. 7.00 – + Krzysztof /1 r.śm./, Agata, Jan Kaczkowski; Wiesław Kaczkowski.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 1 I 2017 r.

WPROWADZENIE: Liturgia dzisiejszej uroczystości poucza nas, że wielka tajemnica naszego odkupienia, jaką było przyjście na świat Mesjasza Pańskiego, dawcy życia wiecznego, stała się udziałem wierzących za pośrednictwem Świętej Bożej Rodzicielki, która wydała na świat Króla, który włada niebem i ziemią. Jej orędownictwo i wstawiennictwo u Boskiego Syna, niech nam towarzyszy przez cały nowy rok, który modlitewnie rozpoczynamy. Na początku przeprośmy… KALENDARIUM: 2 I – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów., dK., 3 I – Najświętszego Imienia Jezus, 6 I – OBJAWIENIE PAŃSKIE, 1. „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. W tym bożonarodzeniowym

Czytaj więcej

INTENCJE 2 I 2017 r. – 8 I 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 2 I –
7.00 – + Mieczysław Murat.
7.00 – + Krzysztof Kloc /1 r.śm./; zm. z rodz. Kloc i Gadowskich.
7.00 – + Katarzyna i zm. z rodziny.
18.00 – + Zenona Babut /8 r.śm./; Józefa, Franciszek Poleszak oraz Ignacy i Helena Babut.

WTOREK – 3 I –
7.00 –
7.00 –
7.00 –
18.00 – + Stanisław /37 r.śm./, Edwarda /k/, Jan, Paweł z rodz. Kowalskich.

ŚRODA – 4 I – 7.00 – + Kamil Gładysz. 7.00 -. 7.00 -. 18.00 – ZBIOROWA. /O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Teresy, Krystyny, Jadwigi

Czytaj więcej

PORZĄDEK WIZYTY PASTERSKIEJ w naszej parafii: Rok 2017.

Środa 28 XII 2016 – ul. Norwida: 15, 17, 19, 21, 23;
Czwartek 29 XII 2016 – ul. Norwida: 24, 25, 26, 27, 29.
Piątek 30 XII 2016 – ul. Norwida: 28, 31, 33.
Sobota 31 XII 2016 – ul. ul. Arciucha i 1000-lecia PP, Konopnickiej, Orzeszkowej, ks.
Skargi, ks. Ściegiennego, Nałkowskiej, Żyrzyńska, Grzegorzews-
kiej /od godz. 10.00/.

Poniedziałek 2 I 2017 r. ul. Norwida: 35, 39, 41, 43, 45 i 47. Wtorek 3 I 2017 r. – ul. Lubelska:27, 29, 31 i 33; Kaniowczyków:1, 2, 3. Środa 4 I 2017 r. – ul. Kaniowczyków: 3a, 4, 5, 6, 8, 9A, 10, 11 i 13. Czwartek 5 I 2017 &#8211

Czytaj więcej