OGŁOSZENIA NIEDZIELA PALMOWA – 13 IV 2014 r.

WPROWADZENIE: „Hosanna. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 11,9) – tak wołali witający Jezusa w Jerozolimie. My dziś mamy okazję, by uwielbić Chrystusa w EUCHARYSTII – On przybywa, aby ofiarować siebie Bogu dla naszego zbawienia. Przyjmijmy Jego dar, który jest zadatkiem życia wiecznego, a na początku… KALENDARIUM: 1 „Miłość chrześcijańska jest miłością nie wyrachowaną. Taka jest lekcja dobrego Samarytanina; taka jest lekcja Jezusa” – powiedział papież FRANCISZEK. 2 Dzisiaj NIEDZIELA PALMOWA, otwierająca okres Wielkiego Tygodnia, w którym uobecnia się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poświęcenie palm podczas wszystkich Mszy ś Czytaj więcej

INTENCJE 14 IV – 21 IV 2014 r.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 14 IV –
7.00 – + Krystyna Mazurek /of. sąsiadki/.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Antoniego /w 5 r. urodzin/.
18.00 – + Greg. /14/ Magdalena SUŁEK.
18.00 – + Marianna /r.śm./; Janina, Władysław, Bogusława, Henryk Sulejczak.

WIELKI WTOREK – 15 IV – 7.00 – + Teresa Szczudło /2 r.śm./. 7.00 – + Greg. /15/. 18.00 – Dziękczynna M. B. za nieustanną opiekę nad Radiem Maryja i wszystkimi dziełami przy nim powstałymi oraz prosimy o Boże błog. dla O. Założyciela współpracowników i całej Rodziny Radia Maryja dla naszego wzrostu w Czytaj więcej

OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 IV 2014 r.

WPROWADZENIE: Dzisiejszą piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, która będzie dla nas motywem przewodnim, dwóch nadchodzących tygodni. Widzimy zasłonięte Krzyże na znak smutku i żałoby. Ewangeliczny paradoks polega na tym, że przez Krzyż zmierzamy do chwały, przez uniżenie do wywyższenia, przez ofiarowanie do otrzymania. W naszej parafii kończymy rekolekcje wielkopostne. Przez udział w tej EUCHARYSTII stańmy się prawdziwymi uczestnikami Uczty Chrystusa, a na początku… KALENDARIUM: 1 „Miłość chrześcijańska jest miłością nie wyrachowaną. Taka jest lekcja dobrego Samarytanina; taka jest lekcja Jezusa” – powiedział papież FRANCISZEK. 2 Kończymy R Czytaj więcej

INTENCJE 7 IV – 13 IV 2014 r.

PONIEDZIAŁEK – 7 IV –
7.00 – + Henryk /7 r.śm./, Jan, Zofia, Roman, Zygmunt, Władysław, Barbara; zm.
z rodz. Przydatek.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Franciszka /w 4 r. urodzin/.
18.00 – + Greg. /7/ Magdalena SUŁEK.

WTOREK – 8 IV –
7.00 – + Bolesław, Helena i zm. z ich rodziny.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Jadwigi /w r. urodzin/.
18.00 – + Greg. /8/.
18.00 – + Marianna Domańska /of. sąsiadów/.
18.00 – + Zbigniew /1 r.śm./ Wojcieszek; Piotr, Teresa, Bolesław..

ŚRODA – 9 IV – 7.00 – + Barbara ADAMIEC /30-sty/.<b Czytaj więcej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Par. ŚW. BRATA ALBERTA
P U Ł A W Y 2014 r. ks. kan. Marek Maj
CZWARTEK – 3 IV 2014 r.

7.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich.
9.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci starszych /kl. IV, V i VI/.
10.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci młodszych /kl. O, I, II i III/.
12.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej.
16.00 – Msza św. i nauka dla dorosłych
18.00 – Msza św. i nauka dla wszystkich

PIĄTEK – 4 IV 2014 r.

7.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich. 9.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci starszych /kl. IV, V i VI/. 10.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci młodszych /kl. O, I, II i III/. 11.00 – Msza Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –30 III 2014 r.

WPROWADZENIE: Wielkopostny czas – to duchowa wędrówka człowieka ku Bogu poprzez ciemności grzesznej ludzkiej natury: droga ku światłości życia ku wolności dzieci Bożych. Potrzebujemy na niej uzdrawiającego działania Syna Bożego. Dlatego przygotowujemy się do Rekolekcji – czasu wyjątkowego sprzyjającego odzyskiwaniu światła, by wyleczyć się z ciemności i ujrzeć inny świat. EUCHARYSTIA, którą rozpoczynamy aktem pokuty niech pomoże nam spojrzeć na Boga i żałować za zło… KALENDARIUM: 1 „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, dzisiaj pragniemy modlić się do Pana za wszystkich szafarzy Jego Kościoła – biskupów, prezbiterów i diakonów – pamiętając szczególnie o Czytaj więcej

I N T E N C J E 31 III – 6 IV 2014 r.

PONIEDZIAŁEK – 31 III –
7.00 –
18.00 – + Stanisław Gębal.
18.00 – + Michał Wysocki; zm. z rodz. Wysockich

WTOREK – 1 IV –
7.00 – + Krzysztof FUTERA /30-sty/.
18.00 – + Greg. /1/ Magdalena SUŁEK.
18.00 – + Kazimiera, Władysław Nożka; zm. z rodz. Nóżków i Basiaków.
18.00 – + Małgorzata Górska /3 r.śm./.
18.00 – + Zygmunt /11 r.śm./.

ŚRODA – 2 IV – 7.00 – 18.00 – + Greg. /2/. 18.00 – + Henryk Kalski /10 r.śm./; Władysława, Stanisław; Stanisław z rodz. Płachta. 18.00 – ZBIOROWA. Czytaj więcej

I N T E N C J E 24 III – 30 III 2014 r.

PONIEDZIAŁEK – 24 III –
7.00 –
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. Dla Zbigniewa i jego rodziny.
18.00 – + Janina Rozesłaniec /1 r.śm./; Henryk.
18.00 – + Józefa Domańska /15 r.śm./.

WTOREK – 25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE.
7.30 –
9.00 – + Jerzy Kucharski i zm. rodziców.
16.00 – + Janusz Bocian /3 r.śm./; Zygmunt; Marcjanna; Władysław z rodz. Bocian.
18.00 – O błog. Boże w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Jan Grykałowski /6 m. po śm./; Julia i Władysław.
18.00 – + Eugeniusz Wójcik /7 r.śm./.

ŚRODA – 26 III – 7.00 – Dziękczynna z p Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 23 III 2014 r.

WPROWADZENIE:. Zostaliśmy ochrzczeni, płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa to, co grzeszne i daje nam życie Boże. W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu stajemy, by sprawować EUCHARYSTIĘ, sakrament miłości, przez to odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie. Jezusa Chrystusa prosimy jak Samarytanka – „..daj nam wody żywej..”. Jej potrzebujemy, by w sposób godny iść przez życie na spotkanie z Bogiem. Byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego, przeprośmy… KALENDARIUM: 25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, 1 Podziękowania za wszelkie wyrazy życzliwości jakie napłynęły do Watykanu z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu i prośba o modlitwę to treść dzisiejszego wp Czytaj więcej

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 16 III 2014 r.

WPROWADZENIE: Powołanie wpisane jest w historię życia każdego człowieka. Każdy z nas ma swoją drogę, którą kroczy. Zawód, który zdobył, praca, którą wykonuje, zajęcia, których się podejmuje, mają przede wszystkim służyć rozwijaniu w sobie daru życia Bożego. Okres Wielkiego Postu, to czas wielkiej przemiany, to swoiste nasze TABOR, a EUCHARYSTIA niedzielna, to siła do tej transformacji. Byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga, przeprośmy… KALENDARIUM: 1 „Wielki Post jest sposobnym czasem do wyrzeczeń. Każdego dnia rezygnujmy z czegoś, aby pomagać innym” – napisał papież Franciszek na wpisie na Twitterze, a do Polaków – „Zawierzamy tę drogę Najświętszej Maryi, Czytaj więcej