Duszpasterze

ks. Paweł Kuzioła
Tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: proboszcz, od 1.07.2019

ks. Aleksander Zeń
Tytuły: mgr (teologia)
Godności: kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, Honorowy Obywatel Miasta Puławy
Funkcje: dekanalny wizytator nauki religii, duszpasterz kolejarzy
Stanowisko: rezydent (proboszcz w latach 1989-2019)

ks. Paweł Moskwiak
tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: wikariusz, od 2022-07-01

ks. Kamil Błaszczak
Tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: wikariusz, od 2023-06-23

ks. Jerzy Marek Król
Tytuły: dr (teologia), dr (nauki humanistyczne)
Stanowisko: rezydent, od 01.10.2022

Aktualizacja 24 marca 2024 r.