Małżeństwo

Informacja o przygotowaniu do małżeństwa!

  1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
  2. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii, uzgodnić termin ślubu jeśli tego nie uczynili wcześniej i rozpocząć bezpośrednie przygotowanie /kurs przedmałżeński/. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje: udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (w naszej parafii w każdą sobotę o godz. 18.45), trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej.
  3. Dwa miesiące przed ślubem należy przyjść do kancelarii i spisać protokół przedślubny /czyli dać na zapowiedzi/. Powinni wówczas przedstawić następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami), świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu), zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli to ma być ślub „konkordatowy”) oraz dowód osobisty. W przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny. Od tego dnia obowiązuje dwukrotna spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
  4. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach /w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej/, wypełniony indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej, licencję – jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią
  5. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
  6. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

aktualizacja 2018.02.27