Budowniczy Kościoła

fot. ks. Mariusz Kozina

Ks. Kanonik Aleksander Zeń

Honorowy Obywatel Miasta Puławy

Urodził się 1 maja 1949 roku we wsi Horyszów Polski w powiecie zamojskim. Naukę w Szkole Podstawowej rozpoczął mając 6 lat. Po jej ukończeniu został przyjęty do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Zamościu. Katecheza na poziomie szkoły średniej odbywała się w zamojskiej Kolegiacie, która obecnie jest Katedrą Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W milenijnym roku 1966 zdał maturę mając lat 17 i został przyjęty na I rok studiów w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydział teologiczny, czyli do Seminarium Duchownego w Lublinie.

Z racji młodego wieku czekał na święcenia diakonatu do ukończenia 22 lat. Święcenia kapłańskie (dzięki dyspensie od wieku wydanej przez ks. Biskupa Ordynariusza Piotra Kałwę) otrzymał wraz w wszystkimi kolegami z roku 15 czerwca 1972 w katedrze lubelskiej.

Jako wikariusz pracował w czterech parafiach: Frampol (1972-1974), Krasnystaw pw. Św. Franciszka (1974-1975), Bychawa (1975-1982), Lublin pw. Św. Józefa (czerwiec 1982 – listopad 1983). W październiku 1983 r. ks. Biskup Bolesław Pylak skierował go do parafii Potok Wielki w dekanacie zaklikowskim. Parafia została podzielona na trzy samodzielne terytoria, na jednym z nich dostał zadanie wybudowania kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i stworzenia samodzielnej jednostki parafialnej.

Po wybudowaniu kościoła i plebanii i niespełna trzech latach pracy w nowej parafii w Brzezinach ks. bp Bolesław Pylak postanowił obdarzyć go szansą budowy następnego kościoła w Puławach. W Puławach były wówczas dwa kościoły. Starania zostały uwieńczone powodzeniem i w październiku 1986 Wojewoda Lubelski podpisał zezwolenie na budowę kościoła bł. Brata Alberta Chmielowskiego.

Kiedy przyjechał do Puław, został przyjęty przez Ks. Dziekana Ryszarda Gołdę i umieszczony w pokoju gościnnym jego nowej plebanii. Tam powstawały plany, były podejmowane decyzje. Tam odwiedzał go także architekt, autor projektu nowego kościoła Bł. Brata Alberta Chmielowskiego. 

Podczas planowania nowego kościoła brano pod uwagę dwie wersje lokalizacji: działki między ulicami Kraszewskiego i Mickiewicza (1004, 1005, 1006, 1007, 1011 i 1012) oraz między ulicami Kraszewskiego i Słowackiego (część 1036, 1037, część 1040, 1041 i 1042). Ta druga koncepcja została sfinalizowana dopiero 27 października 1987. 15 stycznia 1988 Wydział Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wydał pozwolenie na budowę tymczasowe kaplicy o powierzchni całkowitej 500 metrów kwadratowych, a 5 marca 1988 wydano zezwolenie na budowę.

Od 1989 roku parafia organizowała Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O pajdkę chleba razowego”. Był kapelanem energetyków, elektryków i elektroników oraz kolejarzy. Wiele lat brał udział w ogólnopolskiej pielgrzymce ludzi pracy do Częstochowy.                   

27 września 1995 do parafii sprowadzono organy (pierwsza cześć obecnego instrumentu) z par. Św. Huberta w Wiedniu w Austrii. Dzięki współpracy ks. Aleksandra z organmistrzem Jerzym Kuklą parafia posiada 39-głosowe organy o uniwersalnej dyspozycji, które z doskonałą akustyką świątyni stawiają to miejsce w ścisłej czołówce archidiecezji. Od 2010 roku instrumentu można słuchać w każde wakacje w ramach międzynarodowego festiwalu organowego.

1 lipca 2019 ks. Aleksander przeszedł na emeryturę i pozostaje rezydentem przy naszej parafii.

W czerwcu 2022 obchodził jubileusz 50 lat kapłaństwa. Z tej okazji obok plebanii posadzono buk jubileuszowy (Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata’) ozdobiony pamiątkową tablicą.

29 lutego 2024 Rada Miasta Puławy podjęła decyzję o uhonorowaniu ks. Aleksandra tytułem Honorowego Obywatela Miasta Puławy. 17 marca, po odprawionej w południe mszy świętej, Laureat odebrał ten zaszczytny tytuł w najbliższym swojemu sercu miejscu – wybudowanej przez siebie puławskiej świątyni.