Chrzest

Sakrament chrztu w parafii św. Brata Alberta

 

  1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W parafii udziela się chrztu w każdą niedzielę miesiąca, oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, podczas mszy świętej o godz. 12:00.
  1. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu tydzień – dwa tygodnie przed planowanym terminem (przed wspomnianymi świętami trzy tygodnie wcześniej). Należy przy tym okazać świadectwo urodzenia z USC. W przypadku, gdy chrzest ma się odbyć poza własną parafią, niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
  1. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w parafii katecheza taka odbywa się w każdy piątek przed chrztem o godz. 18:45, w kościele). Powinni także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
  1. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.
  1. Akt chrztu podpisywany jest przez rodziców i chrzestnych na 30 minut przed chrztem w kancelarii parafialnej.
  1. Prosimy o punktualne przybycie na liturgię chrzcielną oraz o zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
  1. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.