Organy

Nasza parafia może poszczycić się niezwykłym instrumentem oraz unikalnymi walorami akustycznymi budynku kościoła. Te dwa czynniki stawiają możliwości muzyczne naszego kościoła w ścisłej czołówce archidiecezji.

Budowniczym organów kościoła pw. św. Brata Alberta w Puławach jest Jerzy Kukla -organista, dyrygent, organizator życia muzycznego. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Katowicach, jest obecnie organistą Kościoła św. Rodziny w Lublinie, gdzie odbywa się najwięcej lubelskich imprez artystycznych związanych z organami. Jako organista występował w najważniejszych ośrodkach muzyki organowej w Polsce oraz za granicą, nagrał 4 płyty z polską muzyką organową. Od 1994 roku prowadzi działalność organmistrzowską. Odkąd przeprowadził remont i konserwację organów w kazimierskiej Farze, najstarszy polski instrument znajduje się pod jego stałą opieką konserwatorską. W latach 2002-2003 dokonał przebudowy organów w transepcie Katedry Oliwskiej i połączył organy boczne z wielkimi. Oprócz naszego kościoła, jak nietrudno się domyślić, jest budownicznym m.in. organów w swojej parafii.

39-głosowa uniwersalna dyspozycja zapewnia instrumentowi szerokie możliwości muzyczne. Głosy manuału II zostały umieszczone w wysuniętej części instrumentu nawiązującej do barokowego pozytywu. Cały manuał III znajduje się w szafie żaluzjowej, co zapewnia płynną regulację dynamiki gry tą częścią organów. Traktura instrumentu jest w pełni elektryczna, kontuar wyposażony jest w rozbudowane funkcje pamięci. Oto pełna dyspozycja organów:

Manuał I

1. Bourdon 16′
2. Pryncypał 8′
3. Gedeckt 8′
4. Gamba 8′
5. Oktawa 4′
6. Gemshorn 4′
7. Superoktawa 2′
8. Sesquialtera 2x
9. Mixtura 5x
10. Trompet 8′
11. III-I
12. II-I

Manuał II

13. Rurflet 8′
14. Flet kryty 4′
15. Prestant 2′
16. Larigot 1 1/3′
17. Cymbel 3x
18. Vox humana 8′
19. Tremolo
20. III-II

Manuał III

21. Gedeckt 16′
22. Pryncypał 8′
23. Travers 8′
24. Salicjonał 8′
25. Vox celestis 8′
26. Oktawa 4′
27. Flet 4′
28. Nazard 2 2/3′
29. Blokflet 2′
30. Tercja 1 3/5′
31. Mixtura 3-4x
32. Dulcjan-fagot 16′
33. Obój 8′
34. Tremolo

Pedał

35. Pryncypał 16′
36. Subbas 16′
37. Quintbas 10 2/3′
38. Oktawbas 8′
39. Basflet 8′
40. Chorałbas 4′
41. Okaryna 1′
42. Bas-alikwoty 5x
43. Puzon 16′
44. Clairon 4′
45. I-P
46. II-P
47. III-P