O parafii

Starania o utworzenie parafii sięgają 1982 r., kiedy to otrzymano stosowną zgodę  ówczesnego Wydziału do Spaw Wyznań. W listopadzie 1986 r. został skierowany do pracy w Puławach ks. Aleksander Zeń z misją budowy kościoła. Parafię erygował bp Bolesław Pylak 12.09.1990 r.

Teren nowej parafii wyłączono z parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Mocą dekretu wydanego 8.04. 1998 r. przez abp Józefa Życińskiego granice parafii ponownie zostały skorygowane.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Aleksander Zeń. W 1988 r. została wzniesiona tymczasowa kaplica z zapleczem. Prace przy budowie kościoła (architekt Janusz Gawor z Krakowa) rozpoczęto w 1989 r., zakończono w 1999 r.. Świątynia została uroczyście konsekrowana 11.06. 2000 r.

W kościele znajdują się dwie kaplice – maryjna zwieńczona witrażową kopułą oraz św. Brata Alberta ozdobiona freskami z życia świętego (projektowała Grażyna Czapska z Lublina). Na placu przykościelnym znajduje się pomnik św. Brata Alberta ufundowany przez Towarzystwo Tradycji Narodowych w Puławach i Radę Miasta Puławy (2007 r.) Odpust parafialny jest obchodzony 17 czerwca – we wspomnienie liturgiczne Św. Brata Alberta Chmielowskiego.