Archiwum autora: x. A. Z.

O G Ł O S Z E N I A XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Wspólnota Kościoła jest znakiem wzniesionym wśród narodów, aby świadczyć o głębi Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. Powinniśmy więc ukazywać tę miłość Zbawiciela, przypominając ludziom – którzy często czują się samotni i opuszczeni na bezdrożach życia – że nigdy nie będą zapomniani i pozbawieni ciepła Bożej czułości. Czynimy to także przez udział w niedzielnej EUCHARYSTII dla uświęcenia naszego życia. Na początku przeprośmy za nasze grzechy i prośmy Jezusa o miłosierdzie…
KALENDARIUM:
2 VII – Wspomnienie NMP Licheńskiej,
3 VII – ŚW. TOMASZA APOSTOŁA,
6 VII – Bł. Matki Teresy Ledóchowskiej, dz.,

  1. Pozdrowienia Ojca św.: „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów
Czytaj więcej

I N T E N C J E 1 VII – 7 VII 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 VII –
7.00 – + Jan, Władysława /k/, zm. z rodz. Banaś i Drachal.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Piotra Pawłowskiego /w dniu imienin/.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę M. B. dla Elżbiety i Pawła /w 17 r. śl. i imieninowa/
oraz dla syna Piotra /z racji imienin/.

WTOREK – 2 VII –
7.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Mariana /w 80 r. urodzin/ oraz łaski dla całej rodziny.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Marii /w ur. i w imieniny/ oraz łaski dla całej rodziny.
18.00 – + Stanisława i Janusz Marciniak /18 r. ur.; Marian Wicha Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Liturgia prowadzi nas pod Cezareę Filipową. Tutaj na granicy Izraela i świata pogańskiego Jezus stawia swoim uczniom i nam fundamentalne pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Każdy z nas jest wezwany do własnej, osobistej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego pragniemy dziś podczas tej uroczystej EUCHARYSTII osobiście Jezusowi na to pytanie odpowiedzieć. Na początku jednak przeprośmy za nasze grzechy i prośmy Jezusa o miłosierdzie…

KALENDARIUM:
24 VI – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA,
28 VI – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA,
29 VI – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA,

  1. Pozdrowienia Ojca św.: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Najświętszego Ciała
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 16 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Znakiem krzyża świętego rozpoczęliśmy sprawowanie Najświętszej Ofiary. Oto nasze wyznanie wiary i uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Z zadumą pochylamy się dziś nad jedną z największych tajemnic naszej wiary: Bóg jest jeden, ale istnieje w Trzech Osobach. Ojciec dał się poznać w dziele stworzenia; Syn Boży stał się widoczny w historii Jezusa z Nazaretu; Duch Święty chce i może być widoczny w Kościele, czyli całej naszej historii. Mamy dzisiaj Gościa – serdecznie witamy O. Józefa Mizerę – ze zgromadzenia Braci Kapucynów – sam wszystko o sobie opowie. Abyśmy świętowali w prawdziwej radości przeprośmy za nasze grzechy i prośmy Jezusa o miłosierdzie…
KALENDARIUM:
17 Czytaj więcej

I N T E N C J E 17 VI – 23 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 17 VI – ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO /odpust/.
7.30 – + Greg. /17/ Jan GOSEK.
9.00 – + Kazimierz /5 r.śm./.
18.00 – ZA PARAFIAN i wszystkich mieszkańców naszego MIASTA.
18.00 – Dziękczynna z prośbą św. Patrona o wstawiennictwo dla II Róży Różańcowej.
18.00 – + Barbara /1 r.śm./, Stanisław /28 r.śm./ z rodz. Wróblewskich.
18.00 – + Krystyna RŻEWSKA.
WTOREK – 18 VI –
7.00 – + Greg. /18/ Jan GOSEK.
18.00 – O błog. Boże dla Radia Maryja, TV Trwam, O. Dyrektora i dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Katarzyna, Łukasz, Szymon; zm. z rodz. Rutkowskich.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 9 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Gromadzi nas dziś Duch Święty. Pięćdziesiąt dni po chwalebnym zmartwychwstaniu Pana Jezusa wspominamy dzień w którym Duch Pocieszyciel zstąpił na apostołów. Dzięki Jego mocy poszli na cały świat głosić Ewangelię i założyli Kościół, którego jesteśmy częścią. Dziś ten sam Duch Święty pragnie umocnić naszą wiarę, byśmy i my byli świadkami Zmartwychwstałego. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.
KALENDARIUM:
10 VI – NMP MATKI KOŚCIOŁA,
11 VI – Św. Barnaby Ap.,
12 VI – Bł. Władysława Gorala, bp., Kazimierza Gostyńskiego, prb., Antoniego Zawistowskiego, prb.,
i Stanisława Mysakowskiego, prb., mm.,
13 Czytaj więcej

I N T E N C J E 10 VI – 16 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 10 VI –
7.00 – + Greg. /10/ Jan GOSEK.
18.00 – + Leokadia, Antoni Dudek; Edward Giza, Renata i Eugeniusz Kolibscy i zm. z rodzin: Karskich,
Dudków, Bajnogów, Maciągów i Gizów.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. sąsiadów z bloku/.
18.00 – + Anastazja Furtak /17 r.śm./.
WTOREK – 11 VI –
7.00 – + Greg. /11/ Jan GOSEK.
7.00 – + Marianna Chomiuk /2 r.śm./.
18.00 – + Krystyna Góra /17 r.śm./; Marian Góra /27 r.śm./.
18.00 – + Zygmunt, Zofia, zm. z rodz. Duckich, Soralów i Markowskich.
18.00 – + Stefan Stadejek /18 r.śm./.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A WNIEBOWSTĘPIENIE PAŃSKIE /VII Niedziela Wielkanocy/ – 2 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Dzisiejsza uroczystość WNIEBOSTĄPIENIA PAŃSKIEGO przepełniona jest radoś-cią i nadzieją. Jezus przekazuje nam, że naszym ostatecznym celem jest NIEBO: To nieba mamy pragnąć, to ku niebu mamy podążać. Zanim jednak je osiągniemy, nasz Pan wyznaczył nam zadania: trzeba głosić Ewangelię, żyć życiem sakramentalnym, świadczyć o Nim przez miłość. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.
KALENDARIUM:
2 VI – Św. Karola Lwangi i Tow., mm.,
5 VI – Św. Bonifacego, bp., m.,
8 VI – Św. Jadwigi Królowej,

  1. Pozdrowienia Ojca św.: „Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie
Czytaj więcej

I N T E N C J E 3 VI – 9 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 3 VI –
7.00 – + Greg. /3/ Jan GOSEK.
18.00 – + Antoni Pawłowski /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Krzysztof /9 r.śm./, Feliks /21 r.śm./ Iwan.
WTOREK – 4 VI –
7.00 – + Greg. /4/ Jan GOSEK.
7.00 – + Krzysztof Oczeretko /of. pracowników MEZAP/.
18.00 – Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże dla Teresy /z okazji 60 r. urodzin/.
18.00 – + Janusz Parzyszek.
18.00 – /Zaległa z 24 V godz. 18.00/.
ŚRODA – 5 VI –
7.00 – + Greg. /5/ Jan GOSEK.
18.00 – + O Boże błog. Czytaj więcej