Księża

ks. Aleksander Zeń
Godności: kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Tytuły: mgr (teologia)
Funkcje: dekanalny wizytator nauki religii, dekanat: puławski, dekanalny duszpasterz rodzin, dekanat: puławski, duszpasterz kolejarzy
Stanowisko: proboszcz, od 1989 roku

ks. Łukasz Włosek
Tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: wikariusz, od 2017-07-01

ks. Mariusz Grzegorz Kozina
Tytuły: mgr (teologia)
Funkcje: moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie, katecheta, szkoła: Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej
Stanowisko: wikariusz, od 2012-07-01
Parafia: Puławy, pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego

ks. Paweł Pruszkowski
Tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: wikariusz, od 2014-07-01

ks. Jakub Filipowicz
Tytuły: mgr (teologia)
Stanowisko: wikariusz, od 2014-06-25